Download Print this page

Philips SRU 1010 Instructions For Use Manual Page 57

Philips universal remote control instructions for use.
Hide thumbs

Advertisement

58
ČESKY
Automatické seřízení dálkového ovladače
Nemůžete-li najít správný kód pro značku své televize, je dálkový ovladač schopen automaticky správný kód
vyhledat.
1
Zkontrolujte, zda je televize zapnutá a původním ovladačem nebo tlačítky na televizi vylaďte nějaký
kanál (například kanál 1).
2
Podržte tlačítka s a y na ovladači SRU 1010 pět vteřin současně stisknutá
tak, aby indikátor zůstal rozsvícený.
3
Nyní na ovladači SRU 1010 stiskněte tlačítko y a podržte je stisknuté.
Ovladač SRU 1010 začne postupně vysílat všechny známé signály k vypnutí
televize. Při každém vyslání kódového signálu indikátor blikne.
4
Jakmile se televize vypne (bude v pohotovostním režimu), okamžitě
tlačítko y na ovladači SRU 1010 uvolněte, čímž se signál potvrdí.
Ovladač SRU 1010 nyní zjistil kód, který pro Vaši televizi funguje.
5
Zkontrolujte si, zda ovladačem SRU 1010 můžete ovládat všechny funkce na
své televizi.
Není-li tomu tak, můžete automatické seřízení zkusit znovu.
Ovladač SRU 1010 se pokusí vyhledat kód, který může fungovat lépe.
Jakmile ovladač SRU 1010 vyzkoušel všechny známé kódy, vyhledávání se automaticky zastaví a
indikátor přestane blikat.
Automatické naprogramování televizního přístroje trvá maximálně 6 minut.

Advertisement

   Related Manuals for Philips SRU 1010

This manual also for:

Sru1010/10

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: