Download Print this page

Philips SRU 1010 Instructions For Use Manual Page 31

Philips universal remote control instructions for use.
Hide thumbs

Advertisement

32
SUOMI
Sisältö
1.
Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.
Kauko-ohjaimen asennus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-34
Paristojen asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kauko-ohjaimen testaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kauko-ohjaimen asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-34
3.
Näppäimet ja toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.
Vianhaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kaikkien brändien / laitteiden koodiluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64-68
Kuluttajainformaatiota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
1. Johdanto
Onnittelut Philipsin SRU 1010 -yleiskauko-ohjaimen hankinnastasi! SRU 1010-kauko-ohjain on kätevä laite
suurikokoisine näppäimineen, ja sen ergonominen muoto varmistaa mukavasti toimivan säädön.
Kun kauko-ohjain on asennettu, se pystyy käyttämään melkein minkä tahansa televisiobrändin yleisimmin
käytettyjä toimintoja.
Tämän kauko-ohjaimen käytön valmisteluun liittyviä tietoja löytyy luvusta 'Kauko-ohjaimen asennus'.
2. Kauko-ohjaimen asennus
Paristojen asentaminen
1
Paina kantta sisäänpäin ja nosta se ylös.
2
Aseta kaksi R03-, UM4- tai AAA-tyyppistä paristoa paristolokeroon kuvan
osoittamalla tavalla.
3
Aseta kansi ja napsauta se kunnolla paikalleen.
Kauko-ohjaimen testaus
Koska SRU 1010-kauko-ohjain voi käyttää erilaisia signaaleja kutakin brändiä varten ja jopa saman brändin eri
malleja varten, on suositeltavaa testata, reagoiko televisiosi SRU 1010-kauko-ohjaimeen.
Alla oleva esimerkki ohjaa sinua tämän suorittamisessa.
1
Kytke televisio päälle manuaalisesti tai käytä alkuperäistä kauko-ohjainta.Viritä kanavalle 1.
2
Tarkista kaikkien näppäinten toiminta.Yleiskatsauksen saamiseksi näppäimistä
ja niiden toiminnoista katso lukua '3. Näppäimet ja toiminnot'.
Jos televisio reagoi oikealla tavalla kaikkiin näppäinkomentoihin, SRU 1010-
kauko-ohjain on käyttövalmis.
Jos laite ei reagoi lainkaan tai ei reagoi kaikkiin
näppäinkomentoihin, seuraa luvun 'Kauko-ohjaimen asetus' antamia ohjeita tai ota online-
asetusta varten esille web-sivusto: www.philips.com/urc.

Advertisement

   Related Manuals for Philips SRU 1010

This manual also for:

Sru1010/10

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: