Download Print this page

Philips SRU 1010 Instructions For Use Manual Page 21

Philips universal remote control instructions for use.
Hide thumbs

Advertisement

22
DANSK
Automatisk indstilling af fjernbetjeningen
Hvis du ikke kan finde den rigtige kode til dit udstyr, kan fjernbetjeningen automatisk søge efter den rigtige
kode.
1
Sørg for at tv-apparatet er tændt og vælg en kanal ved at bruge den originale fjernbetjening til
apparatet eller ved hjælp af knapperne på tv-apparatet (f.eks. kanal 1).
2
Tryk og hold knapperne s og y på SRU 1010'en nede samtidigt i
fem sekunder, indtil indikatorlampen lyser konstant.
3
Tryk på y knappen på SRU 1010'en og hold den nede.
SRU 1010'en begynder nu at sende alle kendte 'Slå TV fra'-signaler,
et ad gangen. Hver gang der sendes en kode, lyser indikatorlampen.
4
Når tv'et slukkes (standby), slip omgående y knappen på SRU 1010'en
for at bekræfte.
SRU 1010'en har nu fundet en kode, der virker med dit tv-apparat.
5
Kontrollér, om du kan betjene alle tv-apparatets funktioner med
SRU 1010'en.
Hvis dette ikke sker, kan du foretage den automatiske indstilling på ny.
SRU 1010'en fortsætter da med at søge efter en kode, der måske virker bedre.
Når SRU 1010 har gennemgået alle de kendte koder, standser søgningen automatisk og
indikatorlampen holder op med at blinke.
Den automatiske programmering af et tv-apparat varer maks. 6 minutter.

Advertisement

   Related Manuals for Philips SRU 1010

This manual also for:

Sru1010/10

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: