Download Print this page

Philips SRU 1010 Instructions For Use Manual Page 59

Philips universal remote control instructions for use.
Hide thumbs

Advertisement

60
POLSKI
Spis treści
1.
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.
Instalowanie pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-62
Wymiana baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Testowanie pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Ustawianie pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61-62
3.
Klawisze i funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.
Korygowanie usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Lista kodów wszystkich marek / sprzętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64-68
Informacje dla użytkownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
1. Wstęp
Gratulujemy ci zakupu uniwersalnego pilota Philips SRU 1010. SRU 1010 jest szybkodziałającym, poręcznym
urządzeniem, którego duże klawisze i ergonomiczny kształt zapewniają wygodę obsługi. Po odpowiednim
zainstalowaniu go pilot będzie w stanie sterować wszystkimi najczęściej używanymi funkcjami, w niemal
wszystkich markach telewizorów. Informacje na temat przygotowywania pilota do działania są podane w
części zatytułowanej 'Instalowanie pilota'.
2. Instalowanie pilota
Zakładanie baterii
1
Naciśnij pokrywkę w dół i unieś ją.
2
Załóż dwie baterie typu R03, UM4 lub AAA do przedziału na baterie, jak
pokazano na ilustracji.
3
Załóż pokrywkę na miejsce i wciśnij do zatrzaśnięcia.
Testowanie pilota
Ponieważ SRU 1010 może stosować odmienne sygnały dla poszczególnych marek, a nawet dla różnych
modeli tej samej marki, zaleca się przetestowanie, czy posiadany telewizor reaguje na sygnały danego
SRU 1010. Poniższy przykład ilustruje, jak to zrobić.
1
Włącz telewizor ręcznie, lub przy pomocy oryginalnego pilota. Ustaw na kanał 1.
2
Sprawdź, czy wszystkie klawisze działają. Zestawienie wszystkich klawiszy i
ich funkcji podano w części '3. Klawisze i funkcje'.
Jeśli telewizor poprawnie reaguje na wszystkie polecenia wysyłane przy
pomocy klawiszy, to SRU 1010 jest gotowy do użytku.
Jeśli urządzenie nie reaguje na żadne lub na niektóre klawisze,
odwołaj się do instrukcji postępowania podanej w części zatytułowanej 'Ustawianie pilota'
lub poszukaj wskazówek w Internecie, pod: www.philips.com/urc.

Advertisement

   Related Manuals for Philips SRU 1010

This manual also for:

Sru1010/10

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: