Download Print this page

Philips SRU 1010 Instructions For Use Manual Page 19

Philips universal remote control instructions for use.
Hide thumbs

Advertisement

20
DANSK
Indholdsfortegnelse
1.
Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.
Installering af fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-22
Isaetning af batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Test af fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Indstilling af fjernbetjeningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-22
3.
Knapper og funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4
Problemløsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Kodeliste over alle mærker / udstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64-68
Information til kunden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
1. Indledning
Til lykke med erhvervelsen af Philips universal-fjernbetjeningen SRU 1010. SRU 1010 er en handy
fjernbetjening med store knapper og ergonomisk form for brugervenlig betjening. Efter installering af
fjernbetjeningen kan du betjene de mest brugte funktioner af næsten alle mærker af tv-apparat.
Oplysninger om klargøring af denne fjernbetjening til brug finder du i afsnittet 'Installering af
fjernbetjeningen'.
2. Installering af fjernbetjeningen
Isætning af batterier
1
Tryk dækslet indad og løft det så op.
2
Sæt to batterier af type R03, UM4 eller AAA i batterirummet, som vist.
3
Sæt dækslet på igen, til det klikker godt på plads.
Test af fjernbetjeningen
Da signalerne fra SRU 1010'en kan være forskellige for hvert mærke og selv for forskellige modeller af
samme mærke, er det klogt at teste, om dit TV-apparat reagerer på SRU 1010'en.
I nedenstående eksempel kan du se, hvordan dette gøres.
1
Tænd for tv-apparatet manuelt eller brug den originale fjernbetjening til apparatet. Stil ind på kanal 1.
2
Kontrollér, om alle knapper virker. En oversigt over knapperne og
deres funktioner findes i afsnit '3. Knapper og funktioner'.
Hvis tv-apparatet reagerer korrekt på alle knapper, er SRU 1010'en klar til
brug.
Hvis apparatet slet ikke reagerer eller ikke reagerer på alle knapper,
så følg anvisningerne i afsnittet 'Indstilling af fjernbetjeningen' eller for indstilling online gå
til: www.philips.com/urc.

Advertisement

   Related Manuals for Philips SRU 1010

This manual also for:

Sru1010/10

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: