Download Print this page

Philips SRU 1010 Instructions For Use Manual: Knappar Och Funktioner

Philips universal remote control instructions for use.
Hide thumbs

Advertisement

3. Knappar och funktioner

I illustrationen på sid. 3 ges en översikt över alla knapparna och deras funktioner.
1 y (Standby) . . . . . . . kopplar av teven.
2 Indikator. . . . . . . . . . blinkar/tänds när en knapp/knappkombination trycks ner.
3 E . . . . . . . . . . . . . . . . väljer mellan normalt skärmformat (4:3) och bredskärmsformat (16:9).
4 VOL – . . . . . . . . . . . . minskar volymen.
5 PROG –. . . . . . . . . . . väljer en tidigare kanal.
6 VOL + . . . . . . . . . . . . ökar volymen.
7 PROG + . . . . . . . . . . väljer en tidigare kanal.
8 s (Mute) . . . . . . . . . tar bort ljudet på teven.
4. Felsökning
Problem
Lösning
Enheten du vill styra reagerar inte när du trycker på en knapp.
Byt ut de gamla batterierna mot två nya 1,5-voltbatterier av R03, UM4 eller AAA-typ.
Rikta SRU 1010 mot enheten och se till att det inte finns några hinder i vägen mellan SRU 1010 och
enheten.
SRU 1010 reagerar inte ordentligt på kommandon.
Du kanske använder fel kod. Försök programmera SRU 1010 igen med en annan kod som finns under
märket för din enhet, eller återställ och gör en automatisk sökning för att hitta rätt kod.
Märket för din enhet finns inte med i kodlistan.
Försök att ställa in SRU 1010 automatiskt. Se 'Ställa in fjärrkontrollen automatiskt'.
Ingen av koderna fungerar vid manuell inställning av fjärrkontrollen.
Följ i så fall anvisningarna under 'Ställa in fjärrkontrollen automatiskt'.
SVENSKA
27

Advertisement

   Related Manuals for Philips SRU 1010

This manual also for:

Sru1010/10

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: