Download Print this page

Philips SRU 1010 Instructions For Use Manual Page 20

Philips universal remote control instructions for use.
Hide thumbs

Advertisement

Indstilling af fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen skal kun indstilles, hvis dit tv-apparat ikke reagerer på
SRU 1010'en. I så fald genkender SRU 1010'en ikke tv-apparatets mærke og/eller model, så du skal indstille
fjernbetjeningen til at gøre dette. I nedenstående eksempel kan du se, hvordan dette gøres. Fjernbetjeningen
kan indstilles enten manuelt eller automatisk.
Manuel indstilling af fjernbetjeningen
1
Tænd for tv-apparatet manuelt eller brug den originale fjernbetjening til apparatet. Stil ind på kanal 1.
2
Slå mærket på dit tv-apparat op i kodelisten bagest i denne brugsanvisning.
En eller flere 5-cifrede koder er vist for hvert mærke.
Notér den første kode ned.
På vores websted www.philips.com/urc kan du vælge apparatets typenummer
direkte for at finde den korrekte kode.
Sørg for at bruge koderne fra den rigtige tabel.
3
Tryk og hold knapperne s og y på SRU 1010'en nede samtidigt i
fem sekunder, indtil indikatorlampen lyser konstant.
4
Indtast nu den kode, du har noteret i trin 2, ved at bruge kodeknapperne.
Indikatorlampen blinker nu to gange. Hvis indikatorlampen viser et langt blink,
er koden ikke indtastet korrekt eller der er indtastet en forkert kode.
Begynd igen fra trin 2.
5
Peg med SRU 1010'en på tv-apparatet og kontrollér, om det reagerer
korrekt.
Hvis tv-apparatet reagerer korrekt på alle knapper, er SRU 1010'en klar til brug.
Husk at notere din kode ned.
Hvis apparatet slet ikke reagerer eller ikke reagerer på alle knapper, skal du gå tilbage til
trin 2 og prøve den næste kode fra kodelisten.
DANSK
21

Advertisement

   Related Manuals for Philips SRU 1010

This manual also for:

Sru1010/10

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: