Download Print this page

Philips SRU 1010 Instructions For Use Manual Page 62

Philips universal remote control instructions for use.
Hide thumbs

Advertisement

3. Klawisze i funkcje
Ilustracja na stronie 3 podaje zestawienie wszystkich klawiszy i ich funkcji.
1 y (Standby) . . . . . . . . . . . . włącza i wyłącza telewizor.
2 Lampka wskaźnikowa . . . . . miga/zapala się z chwilą naciśnięcia klawisza/kombinacji klawiszy.
3 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przełacza pomiędzy standardowym (4:3) a szerokim (16:9) ekranem
4 VOL – . . . . . . . . . . . . . . . . zmniejsza głośność telewizora.
5 PROG – . . . . . . . . . . . . . . . wybiera poprzedni kanał.
6 VOL + . . . . . . . . . . . . . . . . zwiększa głośność telewizora.
7 PROG + . . . . . . . . . . . . . . . wybiera nastepny kanał.
8 s (Mute) . . . . . . . . . . . . . . wycisza dźwięk telewizora.
4. Korygowanie usterek
Problem
Rozwiązanie
Obsługiwane urządzenie nie reaguje na wciskanie klawiszy.
Wymień stare baterie na dwie nowe typu R03, UM4 lub AAA.
Nakieruj SRU 1010 na obsługiwane urządzenie i sprawdź, czy nie występują przeszkody na drodze
pomiędzy nimi.
SRU 1010 nie reaguje prawidłowo na polecenia.
Być może korzystasz z nieprawidłowego kodu. Spróbuj ponownie zaprogramować SRU 1010 korzystając z
innego kodu wymienionego pod marką twego urządzenia, lub przestaw pilota na automatyczne wyszukiwanie
właściwego kodu.
Marka posiadanego sprzętu nie figuruje na liście kodów.
Spróbuj automatycznie ustawić SRU 1010. Patrz 'Automatyczne ustawianie pilota'.
Żaden kod nie działa przy ręcznym ustawianiu pilota.
W tym przypadku postępuj według instrukcji podanej w części 'Automatyczne ustawianie pilota'.
telewizora.
POLSKI
63

Advertisement

   Related Manuals for Philips SRU 1010

This manual also for:

Sru1010/10

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: