Download Print this page

Philips SRU 1010 Instructions For Use Manual Page 16

Philips universal remote control instructions for use.
Hide thumbs

Advertisement

2
Controleer of alle toetsen werken.Voor een overzicht van de toetsen
en de bijbehorende functies, zie 3 'Toetsen en functies'.
Reageert de tv op alle toetsen zoals het hoort, dan is de SRU 1010 klaar
voor gebruik.
Reageert het apparaat helemaal niet of slechts op enkele toetsen,
volg dan de instructies onder 'Instellen van de afstandsbediening' of ga voor online
installeren naar: www.philips.com/urc.
Instellen van de afstandsbediening
Dit is enkel nodig als uw tv niet reageert op de SRU 1010. In dit geval herkent de SRU 1010 namelijk het
merk en/of het model van uw tv niet en moet u de afstandsbediening hiervoor programmeren. In het
onderstaande voorbeeld wordt uitgelegd hoe u dit doet. U kunt de afstandsbediening automatisch of
handmatig instellen.
Handmatig instellen van de afstandsbediening
1
Zet uw tv met de hand of met de originele afstandsbediening aan. Stem af op kanaal 1.
2
Zoek het merk van uw tv op in de codelijst achterin deze
gebruiksaanwijzing.Voor elk merk staat één of meerdere 5-cijferige codes
vermeld. Noteer de eerste code.
Op onze website www.philips.com/urc kunt u direct het typenummer van uw
apparaat kiezen om de juiste code te vinden.
Let erop dat u de codes uit de juiste tabel gebruikt.
3
Houd de toetsen s en y op de SRU 1010 gedurende vijf seconden
tegelijk ingedrukt tot de indicator blijft branden.
4
Toets vervolgens met de codetoetsen de code in, die u bij stap 2
genoteerd heeft.
De indicator knippert nu twee keer. Als de indicator één keer lang knippert
dan is de code niet correct ingevoerd of is een verkeerde code ingevoerd.
Begin opnieuw vanaf stap 2.
5
Richt de SRU 1010 naar de tv en kijk of deze reageert zoals het hoort.
Als de tv op alle toetsen reageert, dan is de SRU 1010 klaar voor gebruik.Vergeet niet de code te
noteren.
Reageert het apparaat helemaal niet of slechts op enkele toetsen, begin dan opnieuw vanaf
stap 2 en probeer de volgende code uit de lijst.
NEDERLANDS
17

Advertisement

   Related Manuals for Philips SRU 1010

This manual also for:

Sru1010/10

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: