Download Print this page

Hitachi HMDR50E Instruction Manual page 98

Mini disc recorder
Hide thumbs

Advertisement

• NÄYTÖN ILMOITUKSET
Laitteen käytön aikana sen näyttöön voi tulla ilmoituksia. Ilmoitusten merkitys on kuvattu
seuraavassa.
Iimoitus
Soitin lukee sisällysluettelotietoja.
Soittimessa olevalle levylle ei ole äänitetty
mitään.
Editointi on suoritettu.
SCMS (Serial Copy Management System) -
järjestelmä estää lähteen digitaalisen kopioinnin.
Digitaalisen äänityksen aikana tämä
merkitsee, että signaali ei tule laitteeseen
oikein esimerkiksi epätäydellisesti tehtyjen
digitaalisten tuloliitäntöjen takia.
Levyllä ei ole äänitysaikaa jäljellä.
Levyllä on jo 255 raitaa.
Tämä ilmaisee, että editointi ei ole
mahdollista.
Tämä merkitsee, että levyn tai raidan nimeä ei
ole annettu.
Levyllä on raidan nimi, mutta raitaa ei ole
äänitetty.
Tämä tulee näyttöön, kun yrität äänittää tai
editoida vain soittokelpoista levyä.
Levy on suojattu vahingossa tehtävältä
äänitykseltä.
Levyn tai raidan nimessä on jo 100 merkkiä.
Levyn ja raitojen nimissä on jo noin 1700
merkkiä.
Äänitys ei onnistunut iskujen tai
naarmuuntuneen levyn takia.
ATM (Auto Track Marking, automaattinen
raitojen merkintä) -toiminto lisää raitanumerot
automaattisesti, kun analogisen äänityksen
aikana äänessä on äänettomiä (noin 2
sekunnin pituisia) kohtia.
98
Suomi
Merkitys

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi HMDR50E

This manual is also suitable for:

Hmdr50ebsHmdr50ucHmdr50wHmdr50wun