Download Print this page

Hitachi HMDR50E Instruction Manual page 99

Mini disc recorder
Hide thumbs

Advertisement

• MELDINGER I DISPLAYET
Det kan komme frem meldinger på displayet når du bruker spilleren. Betydningen av disse
meldingene blir forklart under.
Melding
Innholdsfortegnelsesdata blir lest.
Det er ikke spilt inn noe på platen.
Redigeringen er fullført.
SCMS (Serial Copy Management System)
forbyr digital kopiering av kilden.
Under digital innspilling angir denne
meldingen at signalene ikke mottas ordentlig,
på grunn av en ufullstendig tilkobling av de
digitale inn-kontaktene osv.
Det er ikke ledig tid igjen på platen.
Det er allerede 255 spor på platen.
Dette angir at redigeringsoperasjonen ikke er
mulig.
Dette betyr at det ikke er lagt inn disk eller
spor med tittel.
Disken har en sportittel, men ingenting er spilt
inn.
Denne meldingen kommer frem når du prøver
å spille inn på eller redigere en plate som bare
kan spilles av.
Denne platen er beskyttet mot uønsket
sletting.
Det er allerede lagt inn 100 tegn for plate- eller
sportittelen.
Det er allerede lagt inn omtrent 1700 tegn for
plate- eller sportitlene.
Det var ikke mulig å spille inn ordentlig på
grunn av støt eller oppskrapet plate.
ATM (Auto Track Marking) Spornumrene blir
automatisk lagt til når deler uten lyd (omtrent 2
sek) blir registrert under analog innspilling.
99
Betydning
Norsk

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi HMDR50E

This manual is also suitable for:

Hmdr50ebsHmdr50ucHmdr50wHmdr50wun