Download Print this page

Hitachi HMDR50E Instruction Manual page 96

Mini disc recorder
Hide thumbs

Advertisement

• MEDDELANDEN I TECKENFONSTRET
Medan du använder enheten kan meddelanden visas. Innebörden i de olika meddelandena
visas nedan.
Meddelande
Innehållsinformationen läses.
Det finns ingenting inspelat på skivan.
Redigering avslutad.
Digital kopiering är spärrad genom SCMS (Serial
Copy Management System).
Under digital inspelning innebär det här
meddelandet att det är något fel på insignalen.
Orsaken kan vara t.ex. glapp i den digitala
anslutningskontakten.
Det finns ingen mer ledig tid på skivan.
255 spår är redan inspelade på skivan.
Meddelandet talar om att ingen redigering är möjlig.
Det här betyder att en skiva utan skiv- eller
spårnamn har matats in.
Skivan har ett spårnamn men inget finns inspelat
på den.
Det här meddelandet visas när du försöker spela
in på eller redigera en skiva som bara är avsedd
för avspelning.
Skivan är skrivskyddad så att den inte kan skrivas
över av misstag.
100 tecken har redan matats in som namn på
skivan eller spåret.
Ca. 1 700 tecken har redan matats in som namn
på skivan och spåren.
Det gick inte att spela in ordentligt eftersom
skivan är repig eller enheten utsattes för stötar
under inspelningen.
ATM-spårnummer (Auto Track Marking,
automatisk spårmarkering) läggs automatiskt in
när partier utan ljud (ungefär 2 sekunder)
identifieras under analog inspelning.
96
Svenska
Innebörd

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi HMDR50E

This manual is also suitable for:

Hmdr50ebsHmdr50ucHmdr50wHmdr50wun