Download Print this page

Hitachi HMDR50E Instruction Manual page 86

Mini disc recorder
Hide thumbs

Advertisement

• FEJLFINDING
Kontroller følgende, inden du forudsætter, at der er problemer med anlægget.
• Er tilslutningen korrekt?
• Betjener du udstyret som beskrevet i denne betjeningsvejledning?
Hvis anlægget tilsyneladende ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere de emner, der står på
listen neden for.
Hvis årsagen til problemet ikke kan findes, er der sandsynligvis en fejl i anlægget. Afbryd
straks strømmen, og tag stikket ud. Kontakt derefter den forretning, hvor du købte anlægget ,
eller den nærmeste HITACHI-forhandler.
Problem
Anlægget fungerer
ikke.
Pladen spiller ikke.
Fortsæt "TOC reading".
Optagelse er ikke
mulig.
• Enheden fungerer måske ikke korrekt på grund af eksterne påvirkninger såsom lynnedslag
eller statisk elektricitet. Hvis dette sker, slukkes der enten for strømmen på
afbryderkontakten, eller netledningen frakobles, hvorefter der ventes ca. 5 sekunder, før
netledningen sættes i igen.
Årsag
• Der er ingen plade sat i.
• Pladen er beskadiget eller
beskidt.
• Forbindelserne er ikke
korrekte.
• Der optages ingenting på
denne plade.
("Blank Disc" eller "No Track"
vises.)
• Disc'en DUER IKKE.
Disc'en er ridset.
Dataene i
INDHOLDSFORTEGNELSEN
kan ikke læses.
Den indspillede disc har
mange dårlige sektorer.
Mini-disc'en er ikke standard.
• Pladen er beskyttet.
("Protected" vises.)
• Der er ikke resterende tid
tilbage på pladen.
("Disc Full" vises.)
• 255 spor er allerede optaget
på pladen.
("Disc Full" vises.)
• Du forsøger digitalt at optage
en kilde, der er optaget digitalt.
("Copy Prohibit" vises.)
• Indgangsvælgeren (INPUT
SELECT) er ikke indstillet
korrekt.
• INPUT LEVEL-kontrol er
skruet ned.
• Isæt en plade.
• Sæt en anden plade i.
• Kontroller forbindelserne.
• Udskift med en plade, der er
optaget på.
• Udskift pladen.
• Flyt beskyttelsestappen, så den
dækker hullet for at undgå at
pladenÕ fejlagtigt slettes.
• Udskift pladen.
Hvis der er sektioner, du ikke har
brug for, kan du slette dem for at
øge optagetiden.
• Udskift pladen.
Hvis der er spor, du ikke har brug
for, kan du slette dem for at øge
optagetiden.
• Brug analogoptagelse.
• Kontroller indgangstilstanden for
optagelse.
• Juster INPUT LEVEL-kontrol (kun
til analogoptagelse).
86
Dansk
Mål

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi HMDR50E

This manual is also suitable for:

Hmdr50ebsHmdr50ucHmdr50wHmdr50wun