Download Print this page

Hitachi HMDR50E Instruction Manual page 4

Mini disc recorder
Hide thumbs

Advertisement

• 10 cm or more
• Mindestens 10 cm
• 10 cm minimum
• 10 cm
• 10 cm o más
• 10 cm o più
*
HMD-R50
HMD-R50
HMD-R50
MINI DISC RECORDER
MINI DISC RECORDER
MINI DISC RECORDER
VARNING–OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR
DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR
URKOPPLADE. STIRRA EJ IN I STRÅLEN OCH
BETRAKTA EJ STRÅLEN MED OPTISKA
INSTRUMENT.
ADVARSEL–USYNLIG LASERSTRÅLING VED
ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER
UDE AF FUNKTION. SE IKKE IND I STRÅLEN –
HELLER IKKE MED OPTISKE INSTRUMENTER.
ADVARSEL–USYNLIG LASERSTRPLING NÅR
DEKSEL ÅPNES OG SIKKERHEDSLÅS BRYTES.
STIRR IKKE INN I STRÅLEN ELLER SE DIREKTE
MED OPTISKE INSTRUMENTER.
VAROI AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS
OHITETTAESSA OLET ALTTIINA
NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ
TUIJOTA SÄTEESEEN ÄLÄKÄ KATSO SITÄ
OPTISEN LAITTEEN LÄPI.
• 10 cm of meer
• Minst 10 cm
• 10 cm eller mere
*
• 10 cm tai enemmän
• 10 cm eller mer
*
• 10 cm or more
• Mindestens 10 cm
• 10 cm minimum
• 10 cm o más
• 10 cm o più
• Wall
• Wand
• Mur
• Pared
• Parete
• Muur
• Vägg
• Væg
• Seinä
• Vegg
• This label is printed on the rear of the
unit.
• Aufkleber auf der geräterückseite.
• Cette etiquette est apposee au dos
de l'appareil.
• Esta etiqueta aparece impresa en la
parte posterior de la unidad.
• Questa etichetta è applicata sul retro
dell'unità.
• Op de achterzijde van het toestel
staat volgend etiket.
• Denna märkning finns tryckt på
apparatens baksida.
• Nedenstående etiket er trykt på
anlæggets bagside.
• Tämä etiketti on painettu laitteen
takaosaan.
• Denne etiketten finnes på baksiden
av apparatet.
4
• 10 cm of meer
• Minst 10 cm
• 10 cm eller mere
• 10 cm tai enemmän
• 10 cm eller mer
CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
*

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi HMDR50E

This manual is also suitable for:

Hmdr50ebsHmdr50ucHmdr50wHmdr50wun