Download Print this page

Hitachi HMDR50E Instruction Manual page 11

Mini disc recorder
Hide thumbs

Advertisement

• VEILIGHEIDSVOORZORGEN
• De POWER toets op het voorpaneel en die op de afstandsbediening schaketen het
apparaat van de ON stand naar de stand STANDBY uit-stnad, waarbij het apparaat
niet vollodig van de netspanning is afgesloten. Als u het apparaat geruime tijd niet zult
gebruiken, doet u er goed aan het apparaat niet slechts in de STANDBY stand te
schakelen, maar ook de stekker uit het stopkontakt te trekken.
• Open nooit de behuizing, raak geen inwendige onderdelen aan en steek ook geen
metalen voorwerp in het toestel. Dat kan een elektrische schok of defecten tot gevolg
hebben.
• Het toestel mag niet blootgesteld worden aan druip- of spatwater.
• Reinig de behuizing met een zachte, droge doek. Gebruik nooit thinner, benzine noch
alcohol omdat die het oppervlak kunnen beschadigen.
• Bescherm het toestel tegen extreme hitte (b.v. rechtstreeks zonlicht), stof en hoge
vochtigheid.
MD's die met dit toestel kunnen afgespeeld worden zijn voorzien van het
volgende label:
• Let erop dat u het netsnoer niet beschadigt. Trek nooit aan het snoer zelf, maar grijp
de stekker vast wanneer u het toestel afkoppelt van het stopcontact.
• Installeer het toestel niet in een te beperkte ruimte, aangezien de opgewekte warmte
daar niet goed kan ontsnappen en het toestel daardoor slecht kan gaan werken.
• Leg geen andere voorwerpen dan MD's in de MD-lade, aangezien dat het
mechanisme kan beschadigen.
• Breng het toestel niet plots van een heel koude ruimte in een warmte ruimte. Wanneer
een koude MD-speler plots in een warmte ruimte wordt gebracht, kan er
condensvorming optreden op de laserlens, zodat het toestel niet meer naar behoren
functioneert. Wacht 1 + 2 uur alvorens de weergave te hervatten.
• Als de cd- of md-speler tijdens de weergave aan een plotse schok onderhevig is, kan
zich enige ruis voordoen; dit wijst niet op een slechte werking.
• De MD-speler heeft een ruime dynamiek. Wanneer u het volume van de versterker te
hoog zet tijdens stille (laag volume) passages in een programma, kunnen uw
luidsprekers worden beschadigd door de dynamiek van een plotse luide passage.
• Bewaar discs niet op zeer warme, vochtige plaatsen. De discs kunnen kromtrekken
waardoor ze niet meer kunnen worden afgespeeld. Ook vochtige discs kunnen niet
worden afgespeeld. Verwijder het vocht met een zachte, droge doek en wacht tot ze
helemaal droog zijn alvorens ze af te spelen.
• Laat geen disc in de MD-speler zitten wanneer u de speler lange tijd niet gebruikt.
Fjern altid disc'en fra rummet, og udsÊt ikke enheden for rystelser, nÂr du flytter den.
Ellers kan enheden blive beskadiget.
BEVEILIGING
Elektrische energie maakt tal van nuttige functies mogelijk. Dit toestel werd zo
ontworpen en gemaakt dat uw persoonlijke veiligheid gegarandeerd is.
Onoordeelkundig gebruik ervan kan echter gevaar voor elektrische schokken en
brand inhouden. De beveiliging daartegen is dan ook alleen verzekerd als u de
volgende aanwijzingen voor installatie, gebruik en onderhoud van het toestel in acht
neemt.
11
Nederlands

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi HMDR50E

This manual is also suitable for:

Hmdr50ebsHmdr50ucHmdr50wHmdr50wun