Download Print this page

Hitachi HMDR50E Instruction Manual page 85

Mini disc recorder
Hide thumbs

Advertisement

• FELSÖKNING
Innan du drar slutsatsen att det har blivit fel på enheten bör du kontrollera följande.
• Är alla anslutningar korrekt utförda?
• Har du hanterat enheten enligt bruksanvisningens instruktioner?
Om enheten inte fungerar som den ska, kan du försöka lösa problemet med hjälp av
nedanstående felsökningstabell.
Om du inte kan hitta orsaken till problemet kan det bero på att något fel verkligen har uppstått.
Du bör då omedelbart stänga av strömmen och koppla bort nätkabeln och därefter kontakta
återförsäljaren eller närmaste HITACHI-representant.
Problem
Enheten fungerar inte.
Det går inte att spela
upp skivan.
Fortsätt "TOC reading".
Det går inte att
spela in.
• Enheten kanske inte fungerar som den ska på grund av yttre påverkan, som t.ex. åska eller
statisk elektricitet. Om det inträffar kan du antingen stänga av strömmen med omkopplaren
eller koppla ur nätkabeln från vägguttaget och vänta i ungefär 5 sekunder och sedan koppla
in nätkabeln igen.
Orsak
• Du har inte satt i någon skiva.
• Skivan är skadad eller
smutsig.
• Anslutningarna fungerar inte.
• Det spelas inte in någonting
på skivan.
("Blank Disc" eller "No Track"
visas.)
• Skivan är NO GOOD (fungerar
inte).
• Skivan är repad.
• Informationen för TABLE OF
CONTENTS (TOC)
(innehållsförteckning) kan inte
läsas.
• Den inspelade skivan har
många felaktiga sektorer.
• MD-skivan är inte av
standardmodell.
• Skivan är skrivskyddad.
("Protected" visas.)
• Det finns ingen återstående tid
på skivan. ("Disc Full" visas.)
• Det är redan 255 spår
inspelade på skivan.
("Disc Full" visas.)
• Du försöker göra en digital
inspelning av en digitalt
inspelad källa. ("Copy Prohibit"
visas.)
• Ingångsväljaren (INPUT
SELECT) står inte i rätt läge.
• Du har ställt ingångsnivån
(INPUT LEVEL) för lågt.
• Sätt i en skiva.
• Ersätt skivan med en annan skiva.
• Kontrollera anslutningarna.
• Sätt in en inspelad skiva.
• Byt ut skivan.
• Flytta skrivskyddsfliken så att den
täcker hålet.
• Byt ut skivan.
Om det finns avsnitt på skivan
som du inte längre vill ha kvar,
kan du frigöra utrymme genom att
radera dem.
• Byt ut skivan.
Om det finns spår som du inte
längre vill ha kvar, kan du frigöra
utrymme genom att radera dem.
• Använd analog inspelning.
• Kontrollera inspelningsläget.
• Ställ in inspelningsnivån (INPUT
LEVEL) (endast för analog
inspelning.)
85
Svenska
Åtgärd

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi HMDR50E

This manual is also suitable for:

Hmdr50ebsHmdr50ucHmdr50wHmdr50wun