Download Print this page

Hitachi HMDR50E Instruction Manual page 15

Mini disc recorder
Hide thumbs

Advertisement

• SIKKERHETSREGLER
• POWER-knappen på frontpanelet og fjernkontrollen skifter enheten fra ON (på) til
STANDBY, men isolerer ikke enheten fra strømforsyningen. Hvis den skal stå uten
tilsyn i en lengre periode, anbefales det at enheten blir satt i standby-modus og at
strømledningen plugges ut av kontakten.
• Du må aldri åpne dekslene eller berøre innsiden, eller sette inn en metallgjenstand.
Dette kan føre til elektrisk støt eller funksjonsfeil.
• Apparatet må ikke utsettes for drypp eller sprut.
• Når kabinettene og panelene blir skitne, må du rengjøre overflatene med en myk og
tørr klut. Bruk aldri tynner, bensin eller alkohol. Dette vil ødelegge overflateglansen.
• Beskytt apparatet mot sterk varme (f.eks. direkte sollys), støv og fuktighet.
Plater som kan spilles på MD-spilleren har dette merket:
• Pass på at ikke nettledningen skades. Hold i støpslet når den trekkes ut, og ikke i
selve ledningen.
• Sett ikke apparatet på et trangt sted, da dette kan gi dårlig ventilasjon og feil.
• Legg ikke gjenstander i platerommet da dette kan ødelegge mekanismen.
• Ikke flytt enheten brått fra et svært kaldt til et varmt rom. Hvis en nedkjølt MD-spiller
brått flyttes til et varmt sted, kan det dannes kondens på linsene i spilleren, noe som
hindrer spilleren i å virke ordentlig. Hvis dette skjer, må du vente 1 + 2 timer før du kan
fortsette avspillingen.
• Hvis MD-spilleren under avspilling utsettes for plutselig støt eller forskyvning, kan det
oppstå støy. Dette er ikke en feil.
• MD-spilleren har et bredt dynamisk område. Hvis du skrur volumet på forsterkeren for
høyt opp under myke sekvenser (lavt volum) i et program, vil dermed høyttalerne bli
ødelagt når det dynamiske området av en uventet høy sekvens blir produsert.
• Du må ikke oppbevare plater på steder med høy temperatur og fuktighet. Platene kan
bli skjeve og umulige å spille av. Plater med kondens kan det også være umulig å spille
av. Tørk av eventuell kondens med en myk og tørr klut, og kontroller at platene er helt
tørre før du bruker dem.
• La ikke platen bli liggende igjen i MD-spilleren når den ikke skal brukes i lengre tid.
Fjern alltid disken fra diskrommet, og utsett ikke enheten for sjokk når du flytter den.
Hvis du ikke gjør dette, kan enheten bli ødelagt.
SIKKERHET
Elektrisk energi kan være svært anvendelig. Dette apparatet har blitt utviklet og
fremstilt med din sikkerhet for øye. Feilaktig bruk kan føre til elektrisk støt eller
brannfare. Følg derfor instruksene for installering, bruk og service nøye for å ivareta
sikkerheten.
15
Norsk

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi HMDR50E

This manual is also suitable for:

Hmdr50ebsHmdr50ucHmdr50wHmdr50wun