Download Print this page

Hitachi HMDR50E Instruction Manual page 36

Mini disc recorder
Hide thumbs

Advertisement

• INHOUD
WEERGAVE VAN EEN MD ................................................................................................................. 39 ~ 42
CD SRS OPNAME VAN EEN CD NAAR EEN MD MET AX-F300E ..................................... 43 ~ 44
EEN BRON OPNEMEN OP EEN MD (HANDMATIGE OPNAME) ....................................... 45 ~ 47
MD-TRACKS MEERMAALS NA ELKAAR WEERGEVEN ............................................................................ 48
MD-TRACKS IN WILLEKEURIGE VOLGORDE WEERGEVEN .................................................................. 49
MD-TRACKS PROGRAMMEREN ....................................................................................................... 50 ~ 52
EEN NAAM GEVEN AAN EEN MD ..................................................................................................... 53 ~ 54
DE NAAM VAN EEN MD WISSEN ............................................................................................................... 54
NAMEN GEVEN AAN MD-TRACKS .................................................................................................... 55 ~ 56
MD-OPNAMEN WISSEN ..................................................................................................................... 57 ~ 60
EEN MUZIEKSTUKNAAM WISSEN ........................................................................................... 61
ALLE MUZIEKSTUKNAMEN WISSEN ....................................................................................... 61
OPGENOMEN MD-TRACKS VERPLAATSEN .................................................................................... 62 ~ 63
GEPROGRAMMEERD VERPLAATSEN VAN OPGENOMEN MUZIEKSTUKKEN OP MD ............. 63 ~ 64
OPGENOMEN MD-TRACKS SPLITSEN ............................................................................................ 65 ~ 66
TWEE AANGRENZENDE MUZIEKSTUKKEN SAMENVOEGEN ........................................ 67 ~ 68
LAATSTE MD-MONTAGE ONGEDAAN MAKEN ......................................................................................... 69
ONTWAKEN MET MUZIEK .......................................................................................................................... 70
ONBEHEERDE OPNAME VAN RADIO NAAR MD .................................................................................... 71
TECHNISCHE GEGEVENS ......................................................................................................................... 75
VERHELPEN VAN STORINGEN .................................................................................................................. 84
DISPLAYBERICHTEN ................................................................................................................. 95
• INNEHÅLLSFÖRTECKNING
MD-SPELNING .................................................................................................................................... 39 ~ 42
CD SRS-INSPELNING FRÅN EN CD-SKIVA TILL EN MD-SKIVA MED AX-F300E ............................ 43 ~ 44
SPELA IN EN KÄLLA TILL MD-SKIVA (MANUELL INSPELNING) ...................................................... 45 ~ 47
REPETERANDE AVSPELNING AV MD-SPÅR ............................................................................................ 48
SLUMPVIS AVSPELNING AV MD-SPÅR ..................................................................................................... 49
PROGRAMMERING AV MD-SPÅR ..................................................................................................... 50 ~ 52
MÄRKNING AV EN MD ........................................................................................................................ 53 ~ 54
RADERING AV EN MD-MÄRKNING ............................................................................................................ 54
MÄRKNING AV MD-SPÅR ................................................................................................................... 55 ~ 56
RADERING AV MD-INSPELNINGAR .................................................................................................. 57 ~ 60
RADERA ENSTAKA SPÅRNAMN ................................................................................................................ 61
RADERA ALLA SPÅRNAMN ........................................................................................................................ 61
FLYTTNING AV INSPELADE MD-SPÅR ............................................................................................. 62 ~ 63
FLYTTNING I PROGRAMMET AV DE INSPELADE MD-SPÅREN ................................................... 63 ~ 64
UPPDELNING AV INSPELADE MD-SPÅR ......................................................................................... 65 ~ 66
KOMBINERA TVÅ INTILLIGGANDE SPÅR ........................................................................................ 67 ~ 68
ÅTERTAGANDE AV DEN SISTA REDIGERINGEN PÅ MD ......................................................................... 69
VAKNA TILL MUSIK ...................................................................................................................................... 70
OÖVERVAKAD INSPELNING FRÅN RADIO TILL MD ............................................................................... 71
SPECIFIKATIONER ...................................................................................................................................... 75
FELSÖKNING ............................................................................................................................................... 85
MEDDELANDEN I TECKENFÖNSTRET ..................................................................................................... 96
36
Nederlands
Svenska

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi HMDR50E

This manual is also suitable for:

Hmdr50ebsHmdr50ucHmdr50wHmdr50wun