Download  Print this page

Verhelpen Van Storingen - Hitachi HMDR50E Instruction Manual

Mini disc recorder
Hide thumbs

Advertisement

• VERHELPEN VAN STORINGEN

Controleer het volgende alvorens te concluderen dat het toestel defect is.
• Is alles goed aangesloten?
• Gaat u tewerk zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing?
Indien het toestel niet blijkt te werken zoals het hoort, controleer dan de punten in de
onderstaande tabel.
Als de oorzaak van het probleem niet kan worden gevonden, is het toestel misschien defect.
Zet het dan meteen af, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de zaak
waar u het toestel hebt gekocht of met de dichtstbijzijnde HITACHI dealer.
Probleem
Het toestel werkt niet.
Disc speelt niet.
Doorgaan met "TOC
lezen".
Opnemen lukt niet.
• De werking van het toestel kan worden verstoord door externe invloeden zoals bliksem of
statische elektriciteit. Zet dan het toestel af of trek de stekker uit het stopcontact, wacht
ongeveer 5 minuten en steek dan de stekker weer in het stopcontact.
Oorzaak
• Geen disc ingebracht.
• Disc beschadigd of vuil.
• Aansluitingen verkeerd.
• Niets opgenomen op de disc.
("Blank Disc" of "No Track"
verschijnt.)
• De disc is DEFECT.
• De disc is gekrast.
• De INHOUDSOPGAVE (TOC)
gegevens kunnen niet worden
gelezen.
• De opgenomen disc telt veel
slechte sectoren.
• De mini disc is niet conform.
• Disc is beveiligd.
("Protected" verschijnt.)
• Er is geen tijd meer op de
disc.
("Disc Full" verschijnt.)
• Er zijn al 255 muziekstukken
opgenomen op de disc.
("Disc Full" verschijnt.)
• U probeert een digitaal
opgenomen bron digitaal op te
nemen. ("Copy Prohibit"
verschijnt.)
• De ingangskeuzeschakelaar
(INPUT SELECT) is niet
correct ingesteld.
• De INPUT LEVEL regelaar
staat dicht.
• Breng een disc in.
• Vervang de disc door een andere.
• Controleer de aansluitingen.
• Breng een voorbespeelde disc in.
• Vervang de disc.
• Verschuif het wispreventienokje
van de disc zodat de opening is
afgesloten.
• Vervang de disc.
Wis overbodige stukken om de
opnameduur te verlengen.
• Vervang de disc.
Wis overbodige muziekstukken om
de opnameduur te verlengen.
• Neem analoog op.
• Controleer de opname-
ingangsstand.
• Stel de INPUT LEVEL regelaar bij
(alleen voor analoge opname.)
84
Nederlands
Oplossing

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi HMDR50E

This manual is also suitable for:

Hmdr50ebsHmdr50ucHmdr50wHmdr50wun