Download Print this page

Hitachi HMDR50E Instruction Manual page 88

Mini disc recorder
Hide thumbs

Advertisement

• FEILSØKING
Kontroller følgende før du konstaterer at det er feil ved apparatet.
• Er tilkoblingene riktige?
• Bruker du enheten slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen?
Hvis det ser ut til at maskinen ikke fungerer som den skal, må du kontrollere det som er oppført
i tabellen nedenfor.
Hvis du ikke finner årsaken til problemet, kan maskinen ha en funksjonsfeil. Slå umiddelbart
av strømmen og trekk ut strømledningen, og kontakt deretter kjøpsstedet eller din nærmeste
HITACHI-forhandler.
Problem
Maskinen virker ikke.
Platen lar seg ikke
avspille.
Fortsett "TOC reading".
Innspilling kan ikke
utføres.
• Ytre påvirkning som lyn eller statisk elektrisitet, kan føre til at enheten ikke virker som det
skal. Hvis dette skjer, må du enten slå av strømmen med strømbryteren eller plugge ut
strømkabelen, vente i omtrent 5 sekunder og så plugge inn strømkabelen igjen.
Årsak
• Det er ikke lagt inn noen plate.
• Platen er skadet eller skitten.
• Tilkoblingene er gale.
• Det er ikke spilt inn noe på
platen.
("Blank Disc" eller "No Track"
vises.)
• Disken er ØDELAGT.
• Disken er oppskrapt.
• INNHOLDS-data kan ikke
leses.
• Innspilt disk har mange
sektorer med feil.
• Minidisken følger ikke
standarden.
• Platen er beskyttet.
("Protected" vises.)
• Det er ikke ledig tid igjen på
platen.
("Disc Full" vises.)
• Det er allerede spilt inn 255
spor på platen.
("Disc Full" vises.)
• Du prøver å spille inn en kilde
digitalt som også er spilt inn
digitalt. ("Copy Prohibit"
vises.)
• Valg av inn-data (INPUT
SELECT) er ikke ordentlig stilt
inn.
• INPUT LEVEL-kontrollen er
skrudd helt ned.
• Legg inn en plate.
• Bytt ut platen med en annen.
• Kontroller tilkoblingene.
• Bytt ut platen med en som har
innspilling.
• Sett inn en annen plate.
• Flytt tappen som beskytter mot
uønsket sletting, slik at den
dekker hullet.
• Sett inn en annen plate.
Hvis det er deler av platen du ikke
trenger, sletter du dem slik at du
øker innspillingstiden.
• Sett inn en annen plate.
Hvis det er spor på platen du ikke
trenger, sletter du dem slik at du
øker innspillingstiden.
• Bruk analog innspilling.
• Kontroller innspillingsmodusen.
• Juster INPUT LEVEL-kontrollen
(bare for analog innspilling).
88
Norsk
Tiltak

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi HMDR50E

This manual is also suitable for:

Hmdr50ebsHmdr50ucHmdr50wHmdr50wun