Download Print this page

Hitachi HMDR50E Instruction Manual page 26

Mini disc recorder
Hide thumbs

Advertisement

• BEDIENINGSONDERDELEN (VERVOLG)
1. Md-gleuf
2. Open/sluit-knop (c)
3. Weergave/pauze-knop (:J)
4. Stop-knop (L)
5. Opnemen ([ REC)
6. CD SRS-knop
(SRS: Synchroonopnamesysteem)
7. Montage-knop (EDIT)
• REGLAGE (FORTS.)
1. MD-fack
2. Öppna/stäng (c)
3. Avspelning/paus (:J)
4. Stopp (L)
5. Inspelning (a REC) knapp
6. CD SRS-knapp
(SRS: Synkroniserat inspelningssystem)
7. Redigering (EDIT)
• KONTROLLER (FORTSA)
1. MD-skuffe
2. Åben/Lukke knap (c)
3. Afspilning/Pause knap (:J)
4. Stop knap (L)
5. Optage-knap (a REC)
6. CD SRS knap
(SRS: Synkroniser optagesystem)
7. Redigeringsknap (EDIT)
8. MULTI JOG knap
8. Selectiewieltje (MULTI JOG)
9. Teken-knop (CHARACTER)
10. Displayvenster
11. Sensor voor afstandsbediening
(REMOTE SENSOR)
12. INPUT SELECT schakelaar
13. Aan/standby-knop (ON/STANDBY)
14. Aan/standby-verklikker (ON/STANDBY)
8. Flervalsknapp (MULTI JOG)
9. Typval (CHARACTER)
10. Display window
11. Mottagare för fjärrkontroll
(REMOTE SENSOR)
12. INPUT SELECT (ingångsväljare)
13. ON/STANDBY-knapp
14. ON/STANDBY-indikator
9. Bogstaver knap (CHARACTER)
10. Display
11. Fjernbetjeningsmodtager
(REMOTE SENSOR)
12. INPUT SELECT-kontakt
13. Aktiv-/venteposition
(ON/STANDBY)
14. Aktiv-/venteposition-indikator
(ON/STANDBY)
26
Nederlands
(Zie biz. 23)
Svenska
(Se sid. 23)
Dansk
(Se side 23)

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi HMDR50E

This manual is also suitable for:

Hmdr50ebsHmdr50ucHmdr50wHmdr50wun