Download Print this page

Hitachi HMDR50E Instruction Manual page 13

Mini disc recorder
Hide thumbs

Advertisement

• SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Knappen POWER på frontpanelet og fjernbretjeningen skifter apparatet fra ON-
indstilling til STANDBY, men kobler ikke apparatet helt fra lysnettet. Hvis apparatet ikke
skal bruges i længre tid, anbefaler vi, at det indstilles til standby og stikket tages ud af
stikkontakten i våggen.
• Åbn aldrig dækslerne, rør aldrig ved de interne dele og indsæt aldrig et metalobjekt.
Det kan føre til elektrisk stød eller fejl.
• Apparatet må ikke udsættes for vand eller fugtighed.
• Du kan rengøre kabinet og betjeningspanel med en blød, tør klud. Brug aldrig
fortynder, benzin eller alkohol, da dette vil beskadige overfladebelægningen.
• Anlægget må ikke udsættes for ekstrem varme (f.eks. direkte sollys), støv eller
fugt.
MD'er, der kan afspilles på dette anlæg, er mærket med følgende etiket:
• Sørg for, at De ikke beskadiger lysnetkabelet. Når kabelet trækkes ud af
stikkontakten, tages der altid fat i stikket. Undlad at trække i ledningen.
• Anbring ikke anlægget i små rum, ellers er varme-afledningen ikke tilstrækkelig og der
kan – i så tilfælde – opstå fejl.
• Undlad at sætte fremmedlegemer ind i MD-bakken. Dette kan beskadige
mekanismen.
Flyt ikke enheden pludseligt fra et koldt til et varmt lokale.
pludselig flyttes til en varm placering, kan der dannes kondens på pick-up-linsen, så
driften forstyrres. I dette tilfælde skal du vente 1 + 2 timer, før du genoptager
afspilningen.
• Hvis MD-spilleren udsættes for pludselige stød under afspilning, kan der frembringes
lidt støj. Dette er ikke en fejl.
• MD-afspilleren et bredt dynamisk område. Hvis du skruer forstærkerenÕs lydstyrke for
højt op under bløde passager (lav lydstyrke) i et program, kan højttalerne derfor
beskadiges, når det dynamiske område af en pludselig en høj passage opstår.
• Opbevar ikke plader, hvor der er høje temperaturer, og hvor fugtigheden er høj.
Pladerne kan udvikle buler, så deikke kan afspilles. Tør eventuel fugt af med en blød,
tør klud, og kontrollere, at pladerne er fuldstændig tørre, før de bruges.
• Når anlægget ikke vil blive brugt i længere tid, tag MD'erne
altid disc'en fra rummet, og udsæt ikke enheden for rystelser, når du flytter den. Ellers
kan enheden blive beskadiget.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Med strømforsyningen kan der udføres mange nyttige funktioner. Dette anlæg er
konstrueret og fremstillet for at garantere Deres sikkerhed. For at undgå brand eller
fare for elektrisk stød, bør De anvende anlægget på en korrekt måde. Derfor bør De
overholde følgende sikkerhedsforanstaltninger m.h.t. anlæggets installation,
anvendelse og vedligeholdelse.
Hvis en afkølet MD-afspiller
13
Dansk
ud af MD-skuffen. Fjern

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi HMDR50E

This manual is also suitable for:

Hmdr50ebsHmdr50ucHmdr50wHmdr50wun