Download Print this page

Hitachi HMDR50E Instruction Manual page 38

Mini disc recorder
Hide thumbs

Advertisement

• INNHOLD
SPILLE EN MD .................................................................................................................................... 39 ~ 42
CD SRS-INNSPILLING FRA EN CD TIL EN MD MED AX-F300E ...................................................... 43 ~ 44
SPILLE INN EN KILDE TIL EN MD (MANUELL INNSPILLING) .......................................................... 45 ~ 47
SPILLE MD-SPOR FLERE GANGER ........................................................................................................... 48
SPILLE MD-SPOR I VILKÅRLIG REKKEFØLGE ......................................................................................... 49
PROGRAMMERE MD-SPOR .............................................................................................................. 50 ~ 52
MERKE EN MD .................................................................................................................................... 53 ~ 54
SLETTE EN MD-MERKING .......................................................................................................................... 54
MERKE MD-SPOR .............................................................................................................................. 55 ~ 56
SLETTE MD-INNSPILLINGER ............................................................................................................ 57 ~ 60
SLETTE ENKELTSPORETIKETTER ............................................................................................................ 61
SLETTE ALLE SPORETIKETTER ................................................................................................................ 61
FLYTTE INNSPILTE MD-SPOR .......................................................................................................... 62 ~ 63
PROGRAMMERE FLYTTING AV DE INNSPILTE MD-SPORENE .................................................... 63 ~ 64
DELE INNSPILTE MD-SPOR .............................................................................................................. 65 ~ 66
KOMBINERE TO ETTERFØLGENDE SPOR ...................................................................................... 67 ~ 68
OPPHEVE SISTE REDIGERING I MD ......................................................................................................... 69
VÅKNE TIL MUSIKK ..................................................................................................................................... 70
UOVERVÅKET INNSPILLING FRA RADIO TIL MD .................................................................................. 71
SPESIFIKASJONER ..................................................................................................................................... 77
FEILSØKING ................................................................................................................................................ 88
MELDINGER I DISPLAYET .......................................................................................................................... 99
38
Norsk

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi HMDR50E

This manual is also suitable for:

Hmdr50ebsHmdr50ucHmdr50wHmdr50wun