Download  Print this page

Craftsman 25429 Instruction Manual page 33

Hide thumbs

Advertisement

1. Voorstenn
2.
Vinylafdichting
1
2
3.
Spreiders
4.
Sluitveer
5.
Vinylafdichting
5
\
4
4
7
8
6.
Hendel voor legen
7. Vorkbout 10 x 44mm
8.
Sluitveer
9.
Hetten
1.
Bovenoppervlakten
gelyk
2.
Horizontate bijstellingsbeuget
3.
Verticate bijstellingsbeuget
4.
Vergrendeting zakkenvutter
2
3
4
5
6MM
(1/4")
- 9MM
(3/8")
@
De grascontainer
monteren
Vouw de zak open door de voorste zakkenvulbuis helemaal
naar voren te draaien en de onderste band van vinyl op
de buis te drukken.
Installeer in de zak de spreiders
en de borgveren op
de pinnen aan de beide zijden van de zak, zoals op de
afbeetding.
Druk de banden van vinyl op de zijkanten van de voorste
zakkenvutbuis.
Voer de hendet voor her legen van de container door
her gat in de bovenkant van de container, bevesting de
trekpen en zet hem vast met de sluitveer.
Skyv hetten over enden av sekketemmingsh&ndtak.
N.B.: Bijtoekomstig gebruik kan detrekpen verwijderd worden
om de hendel te gebruiken om de trechter te legen wanneer
deze verstopt is geraakt
Afstellen
van grascontainer
Voor een juiste werking en gebruik van de grascontainer kan
het nodig zijn om de container af te stellen. Er moet een gat
van 6mm (1/4") - 9mm (3/8")zitten tussen de bovenkant van de
container en de stootrand en de bovenkant van de container
moet gelijk zijn met de bovenkant van de stootrand. Om de
positie van de grascontainer
af te stellen:
Horizontale
bijstelling
Draai de moeren die de RH en LH horizontale bijstel-
lingsbeugets van de grascontainer verankeren, enigszins
los. Draai ze stechts zo vet los dat de beugets hun positie
behouden maar war kunnen bewegen.
Breng de beugets zo veel naar voren of naar achteren
als u wenst dat de gemonteerde container zal bewegen.
Draai de moeren weer stevig aan.
Verticale
bijstelling
Draai de moeren die de verticale bijsteltingsbeugels
ve-
rankeren enigszins los. Draai ze slechts zo ver los dat de
beugels hun positie behouden maar wat kunnen bewegen.
Breng de beugels zo veel omhoog of omlaag als u wenst
dat de gemonteerde
container zal bewegen. Draai de
moeren weer stevig aan.
Plaats de grascontainer weer terug en controleer of de
container aansluit op d stootrand. Indien nodig, herhaatt
u deze procedure totdat de juiste afstelling bereikt is.
Verwijder na de montage de zakkenvuller van de tractor
en installeer de vergrendeting
(4) votgens de afbeelding
op de achterptaat van de tractor. Goed vastmaken.
Installeer de zakkenvuller
en laat die voorzichtig zakken
om de vergrendeling te activeren..
Meet zoals getoond de afstand tussen de zakkenvutler
en de vergrendeling.
Als de afstand niet gelijk is aan 10
mm - 16 mm, verwijder de zakkenvutler dan voorzichtig
en herhaal de verticale afstetling.
]
IOMM (7/16") - 16MM (5/8")
4
Ombouwen
naar opslaan,
mulchen
of uitworp.
Zie
"Hoofdstuk
5" van dit handboek.
33

Advertisement

loading