Download Table of Contents Print this page

HP 9000 300 Series Hardware Configuration Manual page 7

Hide thumbs Also See for 9000 300 Series:

Advertisement

Table of Contents
Manufacturers Declaration
(Germany Only)
Herstellerbescheinigung
Hiermit wird bescheinigt, dafi dieses Gerat in Ubereinstimmung mit den
Bestimmungen der Postverfiigung 1046/84 funkentstort ist. Der Deutschen
Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerates angezeigt und die
Berechtigung zur Uberpriifung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen
eingeraumt.
Turvallisuusyhteenveto (Finland Only)
Laserturvallisuus
L uokan 1 Laserlai te
Klass 1 Laser Apparat
HP 9000 Model 382 tietokoneeseen voidaan asentaa muistilaitteeksi
laitteensisainen CD-ROM-levyasema, joka on laserlaite. Talloin rnyos
paalaitteena toimiva tietokone katsotaan laserlaitteeksi.
Kyseinen CD-ROM-livyasema on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1
laserlaite. Norrnaalissa kaytossa levyasernan suojakotelo estaa lasersateen
paasyn laitteen ulkopuolelle.
HP 9000 Model 382 tietokoneen on tyyppihyvaksynyt Suornessa
laserturvallisu uden osalta Tyosuo jeluhallitus, Tyosuo jel uhallituksen
hyvaksyntanurnero TSH 222/6019/90. Laitteiden turvallisuusluokka on
maaritetty valtioneuvoston paatoksen N:o 472/1985 ja standardin SFS-IEC
825 rnukaisesti. Tiedot CD-ROM-levyasemassa kaytettavan laserdiodin
sateilyominaisuuksista:
Aallonpituus 780 nrn
Teho 0,4 mW
L uokan 1 laser
vi

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for HP 9000 300 Series

This manual is also suitable for:

362382

Table of Contents