Download Print this page

Philips HF3475/01 User Manual page 98

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement

türkçE
98
Önemli
-
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere
saklayın.
-
Bu cihaz Sınıf II'ye uygun biçimde çift izolasyonludur (Şek. 2).
tehlike
-
Su ve elektrik tehlikeli bir birleşimdir. Bu nedenle cihazı kesinlikle ıslak mekanlarda (örneğin
banyoda, duş veya havuz yakınında) kullanmayın.
-
Cihazın içine su girmemesini veya su damlamamasını sağlayın (Şek. 3).
Uyarı
-
Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup
olmadığını kontrol edin.
-
Bu cihaz 230V şebeke gerilimine 50Hz şebeke frekansına uygundur.
-
Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkili kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
-
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları dışında, fiziksel, motor ya da
zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar
da dahil) kullanılmamalıdır.
-
Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
-
Bu cihaz yalnızca kapalı mekanlarda kullanım içindir (Şek. 4).
Dikkat
-
Cihazı düşürmeyin veya ağır darbelere maruz bırakmayın.
-
Cihazı her zaman sabit, kaygan olmayan ve yatay bir zemine yerleştirin.
-
Cihazı kesinlikle 10°C'nin altındaki veya 35°C'nin üstündeki oda sıcaklıklarında kullanmayın.
-
Cihazın üstündeki ve altındaki havalandırma deliklerinin kullanım sırasında açık olduğundan emin
olun.
-
Lamba yuvası veya üst kapak hasar görmüş, kırılmış veya kaybolmuşsa cihazı asla kullanmayın.
-
Ciddi bir depresyon yaşadıysanız veya yaşıyorsanız cihazı kullanmaya başlamadan önce
doktorunuza danışın.
-
Bu cihazı uyku sürenizi kısaltmak amacıyla kullanmayın. Bu cihazın amacı daha kolay uyanmanıza
yardımcı olmaktır. Uyku ihtiyacınızı azaltmaz.
-
Cihazın açma/kapama düğmesi yoktur. Cihazı şebeke elektriğinden ayırmak için fişini prizden
çekin.
-
Bu cihaz yalnızca evde ve otel gibi mekanlarda kullanım içindir.
genel
-
Bu cihaz uyanmak istediğiniz ışık yoğunluğu seviyesini ayarlayabilmenizi sağlar (bkz. 'Cihazın
Kullanımı' bölümündeki, 'Lambanın kullanımı' kısmı).
-
Sıklıkla çok erken veya baş ağrısıyla uyanıyorsanız, ışık seviyesini düşürün.
-
Yatak odanızı bir başkasıyla paylaşıyorsanız bu kişi cihazdan uzakta olsa bile cihazın ışığından dolayı
uyanabilir. Bu durum insanlar arasındaki ışığa duyarlılık farkının doğal bir sonucudur.
Elektromanyetik alanlar (EmF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla uyumludur. Bu cihaz, gereği
gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre
kullanımı güvenlidir.
Cihazın kullanıma hazırlanması
3 fonksiyon seçim düğmesinin kullanımı
Kontrol panelinde üç adet fonksiyon seçim düğmesi vardır. Bu düğmelerle cihazın tüm fonksiyonlarını
ayarlayabilirsiniz.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476