Download Print this page

Philips HF3475/01 User Manual page 39

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement

Uniajastin Voit käyttää uniajastinta, kun haluat radion ja/tai lampun virran olevan kytkettynä tietyn
-
ajan (15 minuuttia - 2 tuntia) ennen nukahtamista. Voit poistaa uniajastimen käytöstä asettamalla
uniajastimen kestoksi 00:00 tai katkaisemalla radion ja/tai lampun virran.
Näytön kirkkaus Voit valita näytön kirkkausasetuksen 1–4.
-
Voit käyttää toiminnon valitsimia seuraavasti:
1
Siirry valikkoon painamalla keskimmäistä valitsinta (SET).

Valitse toiminto kääntämällä keskimmäistä valitsinta (SET).

Siirry toiminnon asetukseen painamalla keskimmäistä valitsinta (SET).

Valitse asetus kääntämällä keskimmäistä valitsinta (SET).
5
Vahvista asetus painamalla keskimmäistä valitsinta (SET).
radio/äänenvoimakkuus
1
Kytke radion virta painamalla alinta valitsinta. (Kuva 11)

Valitse haluamasi radiotaajuus kääntämällä keskimmäistä valitsinta (SET) (Kuva 1).
Vinkki: Voit selata radiotaajuuksia automaattisesti painamalla keskimmäistä valitsinta (SET) noin kahden
sekunnin ajan.

Katkaise radion virta painamalla alinta valitsinta uudelleen.
Äänenvoimakkuus
1
Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä alinta valitsinta.
Äänenvoimakkuuden asteikko on 1–20.
Huomautus: Valitsemasi äänenvoimakkuus asetetaan automaattisesti myös herätyksen
äänenvoimakkuustasoksi.
Herätyksen asettaminen
Herätystä asetettaessa valitaan herätysaika ja -ääni. Herätys on asetettu, kun herätyskuvake näkyy
näytössä. Valoteho lisääntyy hitaasti valitulle tasolle saakka viimeisen 30 minuutin aikana ennen
herätysaikaa. Äänenvoimakkuus lisääntyy hitaasti valitulle tasolle saakka 90 sekunnin aikana
herätysajan jälkeen.
Huomautus: Voit asettaa valotehon tai herätyksen äänenvoimakkuuden kääntämällä ylintä tai alinta
valitsinta. Jos et halua, että herätyksessä käytetään valoa tai ääntä, valitse valotehoksi tai
äänenvoimakkuudeksi 0. Katso kohta Lampun käyttäminen tai Radio/äänenvoimakkuus.
1
Ota herätys käyttöön painamalla ohjauskytkin keskiasentoon. (Kuva 1)
Tunnin ilmaisin vilkkuu (Kuva 1).
,
Voit säätää ajan vaiheiden –5 mukaisesti. Jos herätysaika on oikea, odota muutama sekunti.
,

Valitse tunti kääntämällä keskimmäistä valitsinta (SET).
Huomautus: Voit tehdä näin vain tunnin ilmaisimen vilkkuessa. Voit siirtyä herätysajan asetustilaan
työntämällä ohjauskytkimen ylös ja painamalla sen takaisin alas. Voit määrittää herätysajan myös valikon
avulla (katso edellä oleva kohta Keskimmäisen valitsimen (SET) valikkotoiminnot).

Vahvista asetus painamalla keskimmäistä valitsinta (SET).
Minuutin ilmaisin alkaa vilkkua (Kuva 15).
,

Valitse minuutti kääntämällä keskimmäistä valitsinta (SET).
5
Vahvista asetus painamalla keskimmäistä valitsinta (SET) tai odota muutama sekunti.
Laite siirtyy pois valikosta ja näyttöön tulee kellonaika.
,
Herätys on nyt asetettu.
suomi
9

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476