Download Print this page

Philips HF3475/01 User Manual page 37

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement

tärkeää
-
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle.
-
Tämä laite on kaksoiseristetty suojausluokan II vaatimusten mukaisesti (Kuva 2).
vaara
-
Vesi ja sähkölaitteet eivät sovi yhteen! Tämän takia laitetta ei saa käyttää kosteissa tiloissa, kuten
suihku- tai kylpyhuoneessa tai uima-altaan lähellä.
-
Älä valuta tai läikytä vettä laitteen päälle (Kuva 3).
tärkeää
-
Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität
laitteen pistorasiaan.
-
Laitteen käyttöjännite on 230 V ja taajuus on 50 Hz.
-
Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
-
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin
heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
-
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
-
Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön (Kuva 4).
varoitus
-
Älä pudota laitetta tai altista sitä koville iskuille.
-
Aseta laite tukevalle, tasaiselle ja liukumattomalle pinnalle.
-
Älä käytä laitetta alle 10 C:n tai yli 35 C:n lämpötilassa.
-
Varmista, että mikään ei peitä laitteen päällä ja pohjassa olevia ilmanvaihtoaukkoja käytön aikana.
-
Älä käytä laitetta, jos lampun kotelo tai suojus on vioittunut, rikki tai puuttuu.
-
Ota yhteys lääkäriin ennen laitteen käyttöä, mikäli kärsit tai olet kärsinyt vakavasta
masennuksesta.
-
Älä käytä laitetta yöunen lyhentämiseen. Laitteen tarkoitus on auttaa sinua heräämään
helpommin. Se ei vähennä unen tarvetta.
-
Laitteessa ei ole virtakytkintä. Laite irrotetaan sähköverkosta irrottamalla pistoke pistorasiasta.
-
Laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön tai samantapaiseen käyttöön esimerkiksi
hotelleissa.
Yleistä
-
Herätyksen valoteho on valittavissa (katso kappaleen Käyttö osa Lampun käyttö).
-
Jos heräät usein liian aikaisin tai kärsit herätessäsi päänsärystä, vähennä valotehoa.
-
Jos nukut samassa huoneessa toisen ihmisen kanssa, valo saattaa herättää hänet, vaikka hän olisi
kauempana laitteesta. Tämä ilmiö johtuu henkilökohtaisista valoherkkyyden eroista.
sähkömagneettiset kentät (EmF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta
käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista
tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.
käyttöönotto
kolmen toiminnon valitsimen käyttö
Ohjauspaneelissa on kolme toiminnon valitsinta. Voit määrittää kaikki laitteen toiminnot näillä
valitsimilla.
Huomautus: jos et käännä valitsinta viiteen sekuntiin valikkotilassa (SET), laite siirtyy automaattisesti pois
valikosta ja kellonaika tulee taas näyttöön.
Voit käyttää toiminnon valitsimia seuraavasti:
suomi
7

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476