Download Print this page

Philips HF3475/01 User Manual page 61

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement

Elektromagnetische velden (Emv)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).
Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt
gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
klaarmaken voor gebruik
De 3 functieselectiewieltjes gebruiken
Het bedieningspaneel heeft drie functieselectiewieltjes. Met deze wieltjes kunt u alle functies van het
apparaat instellen.
Opmerking: Wanneer u in het menu (SET) zit en gedurende 5 seconden niet aan het wieltje draait,
verlaat het apparaat het menu automatisch en verschijnt de kloktijd weer.
U kunt de functieselectiewieltjes als volgt bedienen:
1
Druk op een van de functieselectiewieltjes om de keuzemodus te openen (fig. 5).

Draai hetzelfde functieselectiewieltje omhoog en/of omlaag om een instelling te kiezen (fig. 6).
Opmerking: U kunt ook aan het bovenste wieltje (lichtintensiteit) en het onderste wieltje (volume)
draaien om een instelling te kiezen zonder eerst op dit wieltje te drukken.

Druk opnieuw op hetzelfde functieselectiewieltje om de gekozen instelling te bevestigen.
voor het eerste gebruik
1
Plaats het apparaat op 0-50 cm afstand van uw hoofd, bijvoorbeeld op een
nachtkastje (fig. 7).

Steek de stekker in het stopcontact.
De uuraanduiding op het display begint te knipperen om aan te geven dat u de kloktijd moet
,
instellen (fig. 8).
De kloktijd instellen
1
Draai het middelste selectiewieltje (SET) omhoog en/of omlaag om het uur te kiezen.
Opmerking: U kunt dit alleen doen in het menu voor het instellen van de kloktijd en wanneer de
uuraanduiding knippert. Als dit niet het geval is, druk dan twee keer op het middelste selectiewieltje
(SET). Het menu om de klok in te stellen wordt geopend.

Druk op het middelste selectiewieltje (SET) om te bevestigen.
De minutenaanduiding begint te knipperen (fig. 9).
,

Draai het middelste selectiewieltje (SET) omhoog en/of omlaag om de minuten te kiezen.

Druk op het middelste selectiewieltje (SET) om te bevestigen.
Het apparaat verlaat het menu en het display toont de ingestelde kloktijd.
,
Het apparaat is nu klaar voor gebruik.
Opmerking: Elke keer als u de stekker langer dan 15 minuten uit het stopcontact haalt, moet u de
kloktijd opnieuw instellen zoals hierboven beschreven. Zie 'Menufuncties van het middelste selectiewieltje
(SET)' in hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken' als u de ingestelde kloktijd wilt wijzigen wanneer de stekker
in het stopcontact zit.
Het apparaat gebruiken
De lamp gebruiken
U kunt het apparaat als nachtkastlamp gebruiken.
nEDErlanDs
61

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476