Download Print this page

Philips HF3475/01 User Manual page 95

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement

garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips
webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-
återförsäljare.
garantibegränsningar
Av säkerhetsskäl kan apparatens lampa inte bytas ut. Om apparaten eller lampan inte fungerar kan
du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land
(telefonnumret finns i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du
dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Felsökning
I det här kapitlet finns en översikt över de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten.
Om du inte kan lösa problemet med hjälp av nedanstående information kontaktar du kundtjänst i
ditt land.
Problem
Apparaten fungerar
inte alls.
Apparaten fungerar
som den ska men
lampan fungerar inte
längre.
Apparaten blir varm
under användning.
Apparaten reagerar
inte när jag försöker
ställa in olika
funktioner.
Lampan tänds inte när
larmet startar.
Lampan tänds inte
direkt när jag slår på
den.
Jag hör inte larmljudet
när larmet startar.
Lösning
Kontakten kanske inte har satts i ordentligt i vägguttaget. Sätt i kontakten
ordentligt i vägguttaget.
Det kan vara strömavbrott. Kontrollera att strömförsörjningen fungerar
genom att ansluta en annan apparat.
Lampan kanske är uttjänt. Lampan har en förväntad livslängd på mer än
7 år. Livslängden beror på hur apparaten används. Om apparaten
används mycket kan det hända att lampan håller kortare tid än 7 år.
Lampan kan inte bytas ut. Om lampan går sönder kontaktar du Philips
kundtjänst i ditt land.
Det är normalt eftersom apparaten värms upp av lampljuset.
Ta ut kontakten ur vägguttaget och sätt tillbaka den. Om du sätter tillbaka
kontakten inom 15 minuter kommer apparaten ihåg de larminställningar
du har gjort. Om du sätter tillbaka kontakten efter en längre tid återgår
apparaten till fabriksinställningarna.
Du kanske har ställt in ljusintensiteten på en för låg nivå. Öka
ljusintensitetsnivån.
Du kanske har stängt av larmfunktionen genom att ställa in
kontrollreglaget i det övre läget. Om du vill slå på larmfunktionen ställer
du in kontrollreglaget i det mellersta läget.
Apparaten kanske är trasig. Kontakta Philips kundtjänst i ditt land.
Det tar ca 1 sekund för lampan att slås på. Det är normalt, lampan måste
värmas upp.
Du kanske har ställt in ljudet på en för låg nivå. Mer information om att
ställa in en högre ljudnivå finns i avsnittet Radio/volym.
Du kanske har stängt av larmfunktionen genom att ställa in
kontrollreglaget i det övre läget.
svEnska
95

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476