Download Print this page

Philips HF3475/01 User Manual page 15

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement

klargøring
sådan bruger du de tre funktionsdrejeknapper
Kontrolpanelet har tre funktionsdrejeknapper. Med disse drejeknapper kan du indstille alle apparatets
funktioner.
Bemærk: Vær opmærksom på, at hvis du ikke drejer på knappen inden for 5 sekunder efter, at du har
åbnet menuen (SET), forlader apparatet automatisk menuen og viser klokkeslættet igen.
Du kan betjene funktionsdrejeknapperne på følgende måde:
1
Tryk på én af funktionsdrejeknapperne for at aktivere valgtilstanden (fig. 5).

Drej den samme funktionsdrejeknap op og/eller ned for at vælge en indstilling (fig. 6).
Bemærk: Du kan også dreje den øverste drejeknap (lysintensitetsknappen) og den nederste drejeknap
(lydstyrkeknappen) op og ned for at vælge en indstilling uden først at trykke ind på drejeknappen.

Tryk på den samme funktionsdrejeknap igen for at bekræfte den valgte indstilling.
Før apparatet tages i brug første gang
1
Placér apparatet 40-50 cm fra dit ansigt, f.eks. på et natbord (fig. 7).

Sæt stikket i stikkontakten.
Timeangivelsen på displayet begynder at blinke for at indikere, at du skal indstille
,
klokkeslættet (fig. 8).
indstilling af uret
1
Drej den midterste drejeknap (SET) op og/eller ned for at vælge timetal.
Bemærk: Du kan kun foretage disse indstillinger, når du er i urmenuen, og når timeangivelsen blinker. Hvis
dette ikke er tilfældet, skal du trykke ind på den midterste drejeknap (SET) to gange. Du er nu i
indstillingsmenuen til uret.

Tryk på den midterste drejeknap (SET) for at bekræfte indstillingen.
Minutangivelsen begynder at blinke (fig. 9).
,

Drej den midterste drejeknap (SET) op og/eller ned for at vælge minuttal.

Tryk på den midterste drejeknap (SET) for at bekræfte indstillingen.
Apparatet forlader nu menuen, og displayet viser klokkeslættet.
,
Apparatet er nu klar til brug.
Bemærk: Hver gang stikket fjernes fra stikkontakten i mere end 15 minutter, skal du indstille uret igen
iht. ovenstående procedure. Du kan justere klokkeslættet, selvom stikket stadig sidder i stikkontakten, ved
at følge instruktionerne i afsnittet "Menufunktioner for den midterste drejeknap (SET)" i kapitlet "Sådan
bruges apparatet".
sådan bruges apparatet
Brug af lampen
Du kan benytte apparatet som sengelampe.
1
Du tænder lampen ved at trykke på den øverste drejeknap (1). Drej den derefter for at
indstille det ønskede lysintensitetsniveau (2). (fig. 10)
Du kan vælge en lysintensitet på mellem 1-20.
Bemærk: Det tager ca. 1 sekund, før lampen tændes. Dette er normalt, eftersom pæren skal varme op.
Bemærk: Den valgte lysintensitet indstilles også automatisk som lysintensitetsniveau for alarmen.
Dansk
15

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476