Philips HF3451 User Manual

Philips HF3451 User Manual

Philips wake-up light user manual
Hide thumbs Also See for HF3451:

Advertisement

Wake-up Light

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3451

  Summary of Contents for Philips HF3451

 • Page 1 Wake-up Light...
 • Page 5: Table Of Contents

  EnglisH 6 Dansk 16 Español 26 suomi 7 norsk 6 português 55 svEnska 65...
 • Page 6: English

  In addition, people who use the Wake-up Light wake up more easily, have a better overall mood in the morning and feel more energetic. With the Philips Wake-up Light, you can set the light level that corresponds to your light sensitivity for optimum dawn simulation.
 • Page 7 The appliance is suitable for mains voltages of 230V. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 8 It does not diminish your need for sleep. Always replace the lamp with a Philips 75W E27 SOFTONE softwhite 230V T55 (HF3451) or a Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55 lamp (HF3462/HF3461).
 • Page 9 Note: If you do not confirm the alarm time, the flashing stops after 10 seconds. This means that the alarm time has been set. setting the sound and the sound level Press the ALARM button (Fig. 10). The light ring round the ALARM button goes on (Fig. 11). The first sound symbol (radio symbol for HF3462/HF3461 and gentle beep symbol for HF3451) flashes for 3 seconds and the sound can be heard. Press the ALARM button again if you want to select another wake-up sound. When you have found the sound you want to use, do not press the ALARM button again (Fig. 10). After 3 seconds, the symbol of the sound selected stops flashing to indicate that it has been selected. The alarm has been set and continues to work until you switch off the alarm function. When you do this, the sound symbol disappears from the display and the light ring round the ALARM button goes out. See also section ‘Switching the alarm on or off’.
 • Page 10 EnglisH Tip: We advise a light intensity between 9 and 0 (for the HF3451 with 75W lamp) or between 7 and 15 (for the HF346/HF3461 with 100W lamp) for the alarm function. Set the light intensity to your own preference by trying out the alarm function at different light intensity levels.
 • Page 11: Reading Lamp

  Press the button again to set the brightness to another level. There are three levels. Note: This button cannot be used to adjust the display brightness when the alarm goes off and during snoozing. 3 button When the alarm goes off at the set wake-up time, press the 3 button to switch off the wake-up alarm light and sound. Note: The alarm function remains active and the light ring round the alarm button continues to burn. When you have switched on the reading lamp and/or the radio, press the 3 button to switch off the reading lamp and/or the radio.
 • Page 12: Replacing The Lamp

  (Fig. 30). guarantee and service If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Consumer Lifestyle BV.
 • Page 13: Specifications

  Perhaps the mains cord is damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Perhaps the appliance overheated and the overheating protection switched off the appliance.
 • Page 14 If it does not work, contact the Philips Customer Care Centre in your country. Why does the radio The radio function is probably defective. Contact the Philips Customer (HF3462, HF3461 Care Centre in your country.
 • Page 15 Question Answer Why does the The snooze function can only be used within 15 minutes after the SNOOZE button not alarm starts to go off. After those 15 minutes, the button no longer function? functions as SNOOZE button and only functions as SCREEN BRIGHTNESS CONTROL button.
 • Page 16: Dansk

  Effekten ved simulation af daggry Philips Wake-up Light forbereder blidt din krop på at vågne op i løbet af den sidste halve times søvn. I de tidlige morgentimer er øjnene mere følsomme over for skarpt lys, end når vi er vågne. I den periode øger det forholdsvist lave lysniveau fra simuleret daggry kortisol-niveauet, kort efter du er...
 • Page 17 Apparatet kan tilsluttes en netspænding på 230 V. Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips- serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er...
 • Page 18 Hvis du vågner for tidligt eller med hovedpine, skal du reducere lysniveauet. Kontakt din læge, før du starter med at bruge Philips Wake-up Light, hvis du har lidt af eller lider af en alvorlig depression. Brug ikke apparatet som et middel til at reducere dit søvnbehov. Formålet med apparatet er at lette opvågningen.
 • Page 19 Hold knappen nede for hurtigere frem- og tilbageindstilling. Tryk på knappen for alarmtidspunkt ( *) igen for at bekræfte alarmtidspunktet (fig. 7) Pilene forsvinder, og alarmtidspunktet holder op med at blinke. Bemærk: Hvis alarmtidspunktet ikke bekræftes, holder det op med at blinke efter 10 sekunder. Det betyder, at alarmtidspunktet er indstillet. indstilling af lyd- og lydniveau Tryk på ALARM knappen (fig. 10). Den lysende ring omkring knappen ALARM tændes (fig. 11). Det første lydsymbol (radiosymbol for HF3462/HF3461 og bip-symbol for HF3451) begynder at blinke i 3 sekunder, og lyden høres. Tryk på ALARM knappen igen for valg af anden vækkelyd. Når den ønskede lyd er fundet, skal der ikke trykkes på ALARM knappen igen (fig. 10). Efter 3 sekunder, holder symbolet for den valgte lyd op med at blinke, hvilket indikerer, at det er valgt. Alarmen er indstillet og fortsætter med at være aktiv, indtil du slukker alarmfunktionen. Når du gør det, forsvinder lydsymbolet fra displayet, og den lysende ring omkring knappen ALARM slukkes. Se også afsnittet “Sådan tændes og slukkes alarmen”.
 • Page 20 @ vises i displayet. Tip: Vi anbefaler en lysintensitet mellem 9 og 0 (for HF3451 med 75 W pære) eller mellem 7 og 15 (for HF346/HF3461 med 100 W pære) til alarmfunktionen. Indstil din foretrukne lysintensitet ved at afprøve alarmfunktionen med forskellige niveauer for lysintensitet.
 • Page 21 sådan justeres displayets lysstyrke Tryk på knappen SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL for at justere lysstyrken i displayet (fig. 20). Tryk på knappen igen for at indstille lysstyrken til et andet niveau. Der er tre niveauer. Bemærk: Denne knap kan ikke bruges til at justere displayets lysstyrke, når alarmen er i gang, og når snooze-funktionen bruges.
 • Page 22 Pæren skal udskiftes, når den holder op med at lyse, eller når lyset bliver svagere (se også afsnittet “Vigtigt”). Pæren skal udskiftes med en Philips 75 W E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 (HF3451) eller en Philips 100 W E27 SOFTONE softwhite 230 V T55-pære (HF3462/HF3461). Kun disse pærer giver den korrekte lysintensitet.
 • Page 23 Der kan være strømafbrydelse. Kontrollér strømforsyningen ved at tilslutte et andet apparat. Netledningen kan være beskadiget. Er dette tilfældet, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips værksted eller af tilsvarende kvalificerede fagfolk for at undgå enhver risiko. Måske er apparatet overophedet, så overophedningssikringen har slukket for det.
 • Page 24 Lysniveauet er muligvis ikke indstillet til et niveau, der passer til dig. Prøv mig for tidligt/sent? et lavere niveau, hvis du vækkes for tidligt, eller et højere niveau, hvis du vækkes for sent. For de fleste mennesker er indstillingerne effektive mellem 9 - 20 (HF3451) eller 7 - 15 (HF3462/HF3461).
 • Page 25 Spørgsmål Svar Apparatet er muligvis placeret lavere end hovedet. Sørg for at apparatet er placeret således, at lyset ikke blokeres af sengen, dynen eller puden. Hvorfor virker Snooze-funktionen kan kun bruges i 15 minutter efter, at alarmen er SNOOZE knappen gået i gang.
 • Page 26: Español

  Español introducción Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome. Este aparato le ayuda a despertarse sintiéndose más en forma y lleno de energía. Simula la experiencia de un amanecer de verano, haciendo que resulte más fácil despertarse y levantarse.
 • Page 27 El aparato es adecuado para voltajes de red de 230 V. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
 • Page 28 Recomendamos que establezca la intensidad de la luz para despertarse eligiendo un ajuste entre 9 y 20 (para el modelo HF3451 con lámpara de 75 W), o entre 7 y 15 (para los modelos HF3462 y HF3461 con lámpara de 100 W). Estos ajustes corresponden a unos niveles de intensidad de luz entre 100 y 300 lux.
 • Page 29 preparación para su uso instalación Antes de utilizarlo por primera vez, abra la tapa de la parte posterior del aparato (consulte el capítulo “Sustitución”) y enrosque la lámpara en el portalámparas. Coloque el aparato a una distancia de 40-50 cm de la cabeza, por ejemplo sobre una mesilla de noche (fig. 4). Enchufe el aparato a la toma de corriente. La hora que muestra la pantalla comienza a parpadear y aparecen flechas encima y debajo de la hora para indicar que es necesario ajustar la hora del reloj (fig. 5). Nota: Si la pantalla no se enciende una vez que ha enchufado el aparato, pulse el botón de reinicio situado en la parte inferior del mismo. ajuste de la hora del reloj Utilice los botones ^ y % para ajustar la hora.
 • Page 30 @ aparece en la pantalla. Consejo: Le recomendamos un ajuste de intensidad de luz entre 9 y 0 (para el modelo HF3451 con lámpara de 75 W) o entre 7 y 15 (para los modelos HF346 y HF3461 con lámpara de 100 W) para la función de alarma.
 • Page 31 El anillo que rodea el botón “ALARM” sigue iluminado. La función de alarma aún sigue activa y, al día siguiente, el despertador se activará a la hora establecida con el sonido y la intensidad de la luz seleccionados (fig. 11). Pulse el botón # si desea apagar el sonido cuando se active la alarma. (fig. 18) Pulse el botón @& si desea apagar la lámpara cuando se active la alarma. (fig. 19) Si desea desactivar toda la función de alarma, pulse el botón “ALARM” una o más veces hasta que desaparezca el símbolo de sonido de la pantalla y el anillo que rodea el botón “ALARM” se apague. alarma diferida Pulse el botón “SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL” para apagar el sonido durante 9 minutos una vez se haya activado la alarma (fig. 20). La lámpara continúa encendida con el nivel de intensidad seleccionado. Después de 9 minutos el sonido del despertador se activa de nuevo automáticamente. Pulse el botón “SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL” durante más tiempo para reducir la intensidad de la luz. Nota: Sólo puede hacer esto una vez. Tras soltar el botón, éste vuelve a funcionar como control de brillo de la pantalla.
 • Page 32 La indicación del nivel de luz de la pantalla @ muestra el nivel de intensidad de la luz (00 a 20). (fig. 21) Consejo: Para leer le recomendamos que ajuste la intensidad de la luz a 0 (nivel máximo). Si este nivel no fuera suficiente, encienda una lámpara adicional. No olvide volver a ajustar el nivel de intensidad de la luz como despertador. radio (sólo modelos HF3462 y HF3461) Pulse el botón “RADIO” para encender la radio (fig. 22). El anillo que rodea el botón se enciende (fig. 23). Utilice los botones % y ^ para seleccionar la frecuencia de su emisora favorita. (fig. 24) Puede seleccionar emisoras de FM. Puede utilizar la antena externa para mejorar la recepción. Inserte la antena externa en la toma de antena situada junto al símbolo ò en la parte posterior del aparato.
 • Page 33 (consulte también el capítulo “Importante”). Para sustituir la lámpara deberá utilizar una lámpara Philips SOFTONE softwhite E27 75 W 230 V T55 (en el modelo HF3451), o una lámpara Philips SOFTONE softwhite E27 100 W 230 V T55 (en los modelos HF3462 y HF3461). Sólo estas lámparas proporcionan la intensidad de la luz correcta.
 • Page 34 Puede que el cable de red esté dañado. Si el cable está dañado, debe ser sustituido por Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro. Puede que el aparato se haya recalentado y la protección contra recalentamiento lo haya apagado.
 • Page 35 Pruebe un nivel inferior si se despierta demasiado pronto, o superior si pronto/demasiado lo hace demasiado tarde. Para la mayoría de las personas, la luz resulta tarde? eficaz en posiciones entre 9 y 20 (en el modelo HF3451) o entre 7 y 15 (en los modelos HF3462/HF3461).
 • Page 36 Pregunta Respuesta Puede que se despierte demasiado tarde porque el aparato está situado a una altura inferior a la de su cabeza. Asegúrese de que el aparato esté situado a una altura tal que la luz no resulte interceptada por la cama, edredón o almohada. ¿Por qué...
 • Page 37: Suomi 7

  Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Tämä laite auttaa sinua heräämään pirteämpänä ja energisempänä. Se luo kesäisen auringonnousun kaltaisen kokemuksen, jonka ansiosta herääminen ja sängystä nouseminen on paljon helpompaa. Valoteho lisääntyy hitaasti valitulle tasolle 30 minuutin aikana. Valo lisää kortisolihormonin tuotantoa, joten heräät energisempänä.
 • Page 38 ( painike (kellonajan asettaminen) * painike (herätysajan asettaminen) Lammen ääni -kuvake (vain malleissa HF3462/HF3461) Meren ääni -kuvake (vain malleissa HF3462/HF3461) Metsän ääni -kuvake Miellyttävän äänimerkin kuvake Radiokuvake (vain malleissa HF3462/HF3461) 10 ^ painike 11 Radiotaajuuden ilmaisin (vain malleissa HF3462/HF3461) 12 Valotason ilmaisin (näkyy valon tasoa säädettäessä) 13 Herätysajan ilmaisin 14 Äänenvoimakkuuden ilmaisin (näkyy äänenvoimakkuutta säädettäessä) Nollauspainike...
 • Page 39 Älä käytä laitetta yöunen lyhentämiseen. Laitteen tarkoitus on auttaa sinua heräämään helpommin. Se ei vähennä unen tarvetta. Käytä aina Philipsin 75 W:n E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 -lamppua (malli HF3451) tai Philipsin 100 W:n E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 -lamppua (mallit HF3462/HF3461).
 • Page 40 Näytössä näkyy $. (Kuva 13) Jos haluat äänettömän herätyksen, valitse taso 0. valotehon asettaminen Valitse valoteho kääntämällä säätöpyörää @. (Kuva 14) Näytössä näkyy @. Vinkki: Suosittelemme asettamaan herätysvalon tehoksi 9 - 0 (malli HF3451, jossa 75 W:n lamppu) tai 7 - 15 (mallit HF346/HF3461, jossa 100 W:n lamppu). Aseta valoteho omien mieltymystesi mukaiseksi kokeilemalla herätystoimintoa eri valotehoilla. Jos et halua valon syttyvän herätysaikaan, valitse valotehon tasoksi 0.
 • Page 41 nopea herätyksen tarkistus Aloita nopeutettu herätyksen testaus painamalla pikatarkistuspainiketta (Kuva 15). Pikatarkistuspainikkeen ympärillä oleva valorengas syttyy (Kuva 16). Testin ensimmäisen 50 sekunnin aikana valoteho lisääntyy nopeasti valitulle tasolle saakka. Viimeisen 40 sekunnin aikana valittu ääni lisääntyy vähitellen valitulle tasolle saakka. Lopeta testi painamalla pikatarkistuspainiketta uudelleen (Kuva 15). Pikatarkistuspainikkeen ympärillä oleva valorengas sammuu. Huomautus: Laite jatkaa nopeutettua herätyksen testausta, kunnes pikatarkistuspainiketta painetaan. Herätyksen kytkentä ja sammutus Herätyspainikkeen ympärillä oleva valorengas palaa herätyksen ollessa käytössä. Valittuna herätysaikana herätysääni kuuluu ja lampun valoteho on valitulla tasolla. Voit kytkeä valon ja herätysäänen pois käytöstä painamalla 3-painiketta. (Kuva 17) Herätyspainikkeen ympärillä oleva valorengas palaa edelleen. Herätystoiminto on edelleen käytössä: herätys tapahtuu valittuna aikana ja valitulla äänenvoimakkuudella ja valoteholla...
 • Page 42 Huomautus: Herätystoiminto on edelleen käytössä, ja herätyspainikkeen ympärillä oleva valorengas palaa edelleen. Kun lukulamppu ja/tai radio on käytössä, voit sammuttaa ne painamalla 3-painiketta. Kun painat 3-painiketta uudelleen, vain valo syttyy. Huomautus: Herätystoiminnon ollessa käytössä 3-painikkeen painaminen ei vaikuta herätyksen asetuksiin. lukulamppu Ota lukulamppu käyttöön tai sammuta se painamalla @&-painiketta. (Kuva 19) Voit säätää valotehoa kääntämällä säätöpyörää @. (Kuva 14) Näytön valotehon ilmaisin @ osoittaa valotehon tason (00 - 20). (Kuva 21) Vinkki: Suosittelemme asettamaan valotehon tasolle 0 (enimmäistaso), kun käytät valoa lukulamppuna. Jos tämä...
 • Page 43 Lamppu on vaihdettava, kun se lakkaa palamasta tai kun valoteho heikkenee (katso myös kohta Tärkeää). Laitteessa tulee käyttää Philipsin 75 W:n E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 -lamppua (malli HF3451) tai Philipsin 100 W:n E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 -lamppua (HF3462/ HF3461). Valoteho on oikea vain näitä lamppuja käytettäessä.
 • Page 44 Pistorasiaan ei ehkä tule virtaa. Tarkista pistorasian virrantulo yhdistämällä siihen jokin toinen laite. Virtajohto on ehkä vahingoittunut. Jos virtajohto on vahingoittunut, se tulisi oman turvallisuutesi takia vaihdattaa Philips Kodinkoneiden valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella korjaajalla. Laite on saattanut ylikuumentua, jolloin ylikuumenemissuoja katkaisee virran.
 • Page 45 Useimmille käyttäjille oikea valotehon taso on 9 - 20 (HF3451) tai 7 - 15 (HF3462/HF3461). Saatoit herätä liian myöhään siksi, että laite on päätäsi matalammalla tasolla. Varmista, että laite on tarpeeksi korkealla, jotta sänky, peitto tai tyyny ei ole valon tiellä.
 • Page 46: Norsk 6

  Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Dette apparatet gjør at du føler deg bedre og mer energisk når du våkner. Det skaper en opplevelse av sommerdaggry som gjør det enklere å...
 • Page 47 Apparatet passer til nettspenninger på 230 V. Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner. Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig...
 • Page 48 Snakk med legen din før du begynner å bruke Philips Wake-up Light hvis du har hatt eller lider av alvorlig depresjon. Ikke bruk dette apparatet som et middel for å redusere antall søvntimer. Formålet med apparatet er å gjøre det enklere for deg å våkne. Det minsker ikke søvnbehovet.
 • Page 49 Merk: Når du har stilt inn tiden første gang, må du trykke på knappen “set time” (still inn tid) før du kan justere tiden igjen. Tiden på skjermen begynner å blinke, og piler over og under tiden viser at klokketiden kan stilles inn.
 • Page 50 Tips: Vi anbefaler en lysintensitet mellom 9 og 0 (for HF3451 med 75 W-lampe) eller mellom 7 og 15 (for HF346/HF3461 med 100 W-lampe) for alarmfunksjonen. Still inn lysintensiteten etter eget ønske ved å prøve ut alarmfunksjonen på forskjellige lysintensitetsnivåer.
 • Page 51 Merk: Denne knappen kan ikke brukes til å vise lysstyrke når alarmen starter og ved slumring. 3 -knapp Når alarmen starter på angitt vekketidspunkt, trykker du på 3-knappen for å slå av lys og lyd til vekkealarmen. Merk: Alarmfunksjonen forblir aktiv, og lysringen rundt alarmknappen fortsetter å lyse. Når du har slått på leselampen og/eller radioen, trykker du på 3-knappen for å slå av leselampen og/eller radioen. Når du trykker på 3-knappen en gang til, slås bare lyset på. Merk: Når alarmfunksjonen er aktiv, påvirker det ikke alarminnstillingene om du trykker på...
 • Page 52 Lampen må byttes ut når den slutter å lyse, eller når den lyser dårligere (se også avsnittet Viktig). Du må bytte ut lampen med en Philips 75 W E27 SOFTONE hvit 230 V T55-lampe (HF3451) eller en Philips 100 W E27 SOFTONE hvit 230 V T55-lampe (HF3462/HF3461). Det er bare denne lampen som gir riktig lysintensitet.
 • Page 53 Kanskje det er strømbrudd. Kontroller strømtilførselen ved å koble til et annet apparat. Ledningen kan være skadet. Hvis ledningen er skadet, må den byttes av Philips, et Philips-godkjent servicesenter eller andre kvalifiserte personer for å unngå fare. Kanskje apparatet ble overopphetet og overopphetingsbeskyttelsen slo av apparatet.
 • Page 54 Hvis du valgte radioen som alarmlyd (kun HF3462/HF3461), kan radioen være defekt. Trykk på radioknappen etter at du har slått av alarmen, for å kontrollere om radioen virker. Hvis den ikke virker, kontakter du nærmeste kundetjeneste for Philips. Hvorfor virker ikke Radiofunksjonen er antakelig defekt. Kontakt nærmeste kundetjeneste radioen (kun HF3462, for Philips.
 • Page 55: Português

  Parabéns pela sua compra e bem-vindo(a) à Philips! Para usufruir de todas as vantagens da assistência da Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome. Este aparelho ajuda-o a acordar sentindo-se mais em forma e com mais energia. Cria uma experiência semelhante à aurora de Verão, facilitando o despertar e o levantar. Durante 30 minutos, a intensidade da luz aumenta lentamente para o nível escolhido.
 • Page 56 O aparelho adequa-se a voltagens de 230 V. Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado pela Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
 • Page 57 Recomendamos a regulação da intensidade da luz para acordar a um nível entre 9 e 20 (para o modelo HF3451 com uma lâmpada de 75 W) ou entre 7 e 15 (para os modelos HF3462/ HF3461 com uma lâmpada de 100 W). Estes níveis correspondem a intensidades de luz de 100 a 300 lux.
 • Page 58 preparação instalação Antes da primeira utilização, abra a tampa na parte de trás do aparelho (consulte o capítulo ‘Substituição’) e atarraxe a lâmpada no respectivo suporte. Coloque o aparelho a 40-50 cm da sua cabeça, por exemplo, na mesa-de-cabeceira (fig. 4). Ligue a ficha à tomada eléctrica. A hora do visor fica intermitente e a aparecem setas sobre e sob a hora indicando que o relógio tem de ser acertado (fig. 5). Nota: Se o visor não acender após ter ligado o aparelho, prima o botão de reinício no fundo do aparelho. acerto do relógio Utilize os botões ^ e % para acertar a hora. Mantenha o botão premido por mais tempo para avançar ou recuar a hora mais rapidamente. Nota: Depois de ter acertado a hora pela primeira vez, tem de premir o botão ‘set time (acertar hora)’ antes de acertar novamente a hora.
 • Page 59 Utilize a roda de ajuste da luz @ para definir o nível de intensidade da luz. (fig. 14) O símbolo @ aparece no visor. Sugestão: Aconselhamos uma intensidade de luz entre 9 e 0 (para o modelo HF3451 com lâmpada de 75 W) ou entre 7 e 15 (para os modelos HF346/HF3461 com lâmpada de 100 W) para a função de alarme. Defina a intensidade de luz de acordo com as suas preferências experimentando a função de alarme em diferentes níveis de intensidade de luz.
 • Page 60 Se quiser desligar a função de alarme por completo, prima o botão ALARM uma ou mais vezes até não ver o símbolo de som no visor e o anel de luz em redor do botão ALARM se apagar. snoozer Prima o botão SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL para desligar o som durante 9 minutos quando o alarme dispara (fig. 20). A lâmpada continua acesa no nível de intensidade seleccionado. Após 9 minutos, o som de despertar é automaticamente reproduzido outra vez. Prima o botão SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL por mais tempo para diminuir a luz. Nota: Apenas pode fazê-lo uma vez. Depois de soltar o botão, funciona novamente como o botão SCREEN BRIGHTNESS CONTROL (Controlo da luminosidade do visor).
 • Page 61 ‘Importante’). Deverá substituir a lâmpada por uma lâmpada Philips 75 W E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 (HF3451) ou Philips 100 W E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 (HF3462/HF3461). Apenas esta lâmpada proporciona a intensidade de luz correcta.
 • Page 62 (fig. 30). garantia e assistência Se precisar de assistência ou informações ou se tiver algum problema, visite o site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (encontrará o número de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se ao distribuidor Philips local ou contacte o Departamento de Assistência...
 • Page 63 Talvez haja uma falha de energia. Verifique se há corrente ligando outro aparelho. Talvez o fio de alimentação esteja estragado. Se o fio estiver estragado, deve ser substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado pela Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
 • Page 64 Para a maioria das pessoas, a luz é eficaz entre os níveis 9-20 (HF3451) ou 7- 15 (HF3462/HF3461). Talvez tenha acordado demasiado tarde porque o aparelho está a um nível inferior ao da sua cabeça.
 • Page 65: Svenska

  Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. Med den här apparaten känner du dig piggare och mer i form när du vaknar. Den skapar en känsla av sommargryning som gör det lättare att vakna och stiga upp.
 • Page 66 Apparaten är avsedd för en nätspänning på 230 V. Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor. Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller...
 • Page 67 Vi rekommenderar att du ställer in ljusintensiteten för väckning på en inställning mellan 9 och 20 (för HF3451 med en 75 W lampa) eller mellan 7 och 15 (för HF3462/HF3461 med en 100 W lampa). Inställningarna motsvarar ljusintensitetsnivåer på 100 till 300 lux. Rätt inställning beror på...
 • Page 68 Ställ in ljusintensitetsnivån med ljusjusteringsratten @. (Bild 14) @ visas i teckenfönstret. Tips: Vi rekommenderar en ljusintensitet mellan 9 och 0 (för HF3451 med 75 W lampa) eller mellan 7 och 15 (för HF346/HF3461 med 100 W lampa) för alarmfunktionen. Ställ in ljusintensiteten som du vill ha den genom att prova alarmfunktionen vid olika ljusintensitetsnivåer.
 • Page 69 snabb alarmkontroll Tryck på knappen QUICK CHECK om du vill göra ett snabbtest av väckningsalarmet (Bild 15). Ljusringen runt knappen QUICK CHECK tänds (Bild 16). Under de första 50 sekunderna av testet ser du en snabb ökning av ljusintensiteten till inställd nivå. Under de sista 40 sekunderna hör du hur det valda ljudet gradvis höjs till inställd nivå. Tryck på knappen QUICK CHECK igen så avbryts testet (Bild 15). Ljusringen runt knappen QUICK CHECK slocknar. Obs! Snabbtestet av väckningsalarmet fortsätter tills du trycker på knappen QUICK CHECK. slå på och stänga av alarmet Ljusringen runt ALARM-knappen lyser när alarmet är påslaget. Vid den inställda tidpunkten spelas väckningsljudet upp och lampan har nått vald ljusintensitetsnivå.
 • Page 70 3 -knapp När alarmet startar vid den inställda väckningstiden trycker du på knappen 3 om du vill stänga av väckningsalarmets ljus och ljud. Obs! Alarmfunktionen fortsätter att vara aktiverad och ljusringen runt alarmknappen fortsätter att lysa. När läslampan och/eller radion är påslagen trycker du på knappen 3 om du vill stänga av läslampan och/eller radion. När du trycker på knappen 3 igen tänds endast lampan. Obs! När alarmfunktionen är aktiverad påverkas inte alarminställningarna om du trycker på knappen läslampa Tryck på knappen @& när du vill tända och släcka lampan. (Bild 19) Vrid ljusjusteringsratten @ uppåt eller nedåt om du vill öka eller minska ljusintensitetsnivån. (...
 • Page 71 Lampan måste bytas ut när den slutar lysa eller när ljusstyrkan blir sämre (se även kapitlet Viktigt). Du måste byta ut lampan mot en Philips 75W E27 SOFTONE softwhite 230V T55-lampa (HF3451) eller en Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55-lampa (HF3462/HF3461). Det är endast de här lamporna som ger rätt ljusintensitet.
 • Page 72 Apparatens nätsladd kan vara skadad. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade servicecenter eller likvärdigt kvalificerade personer för att undvika att fara uppstår. Apparaten kan ha överhettats och stängts av av överhettningsskyddet. Ta bort orsaken till överhettningen (t.ex.
 • Page 73 är trasig. Tryck på radioknappen efter att du har stängt av alarmet för att kontrollera om radion fungerar. Om den inte gör det kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land. Varför fungerar inte Radiofunktionen är förmodligen trasig. Kontakta Philips kundtjänst i ditt radion (endast HF3462, land. HF3461)? Anslut den externa antennen om du inte har gjort det ännu.
 • Page 76 4222.002.6782.3...

This manual is also suitable for:

Hf3462/10Hf3462/20Hf3461