Philips HF3475/01 User Manual page 64

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement

nEDErlanDs
6
Demonstratie van de wekfunctie
Tijdens de demonstratie van de wekfunctie voert het apparaat een versnelde versie uit van het
wekproces. Dit betekent dat u de lichtintensiteit snel ziet toenemen tot het ingestelde niveau en dat
u het gekozen geluid snel hoort toenemen tot het gekozen niveau.
1
Duw de bedieningshendel enkele seconden naar de onderste stand tot 'TEST' op het display
verschijnt (fig. 22).

Duw de bedieningshendel opnieuw omlaag om de demonstratie te stoppen.
Opmerking: Het apparaat gaat door met de demonstratie van de wekfunctie totdat u de
bedieningshendel opnieuw omlaag duwt. De test stopt automatisch na 9 uur.
schoonmaken en onderhoud
Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals
benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.
Verwijder regelmatig stof van de buitenkant van het apparaat met een droge doek.
1
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een droge doek.
Laat geen water in het apparaat lopen of op het apparaat terechtkomen (fig. 3).
milieu
-
Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar
lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die
manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 23).
garantie en service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
www.philips.nl, of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het
telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw
land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
garantiebeperkingen
Om veiligheidsredenen kan de lamp van dit apparaat niet worden vervangen. Als het apparaat of de
lamp niet werkt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.nl) of neem contact op met het Philips
Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-
vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
problemen oplossen
Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van
het apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande
informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land.
Probleem
Het apparaat doet het
helemaal niet.
Oplossing
Mogelijk is de stekker niet goed in het stopcontact gestoken. Steek de
stekker goed in het stopcontact.
Mogelijk is er een stroomstoring opgetreden. Controleer of dit zo is
door een ander apparaat aan te sluiten.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476