Download Print this page

Philips HF3475/01 User Manual page 94

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement

svEnska
9

Bekräfta genom att trycka på valratten i mitten (SET).
Minutangivelsen börjar blinka (Bild 15).
,

Välj minuttiden genom att vrida på valratten i mitten (SET).
5
Bekräfta genom att trycka på valratten i mitten (SET) eller vänta i några sekunder.
Menyn stängs och i teckenfönstret visas klocktiden.
,
Larmtiden ställs nu in.
stänga av larmet
Om du vill stänga av larmfunktionen trycker du upp kontrollreglaget till det övre läget.
ställa in larmljudet
Se avsnittet Menyfunktioner för valratten i mitten (SET) ovan.
Du kan välja ett av följande ljud:
-
Radio (Bild 16)
-
Fåglar (Bild 17)
-
Pipljud (Bild 18)
-
Afrikansk djungel (Bild 19)
-
Vindspel (Bild 20)
snooze
1
Tryck ned kontrollreglaget till det nedre läget när larmet startar. (Bild 1)
Lampan fortsätter att lysa med den inställda intensitetsnivån men larmljudet stoppas. Efter 9
,
minuter spelas larmljudet automatiskt upp igen.
Obs! Snooze-tiden på 9 minuter är fast inställd. Den kan inte justeras.
Obs! Om du trycker ned kontrollreglaget för hårt kan det hoppa tillbaka till av-läget.
larmdemonstration
Under larmdemonstrationen utför apparaten en snabb väckningsprocedur. Det innebär att du ser en
snabb ökning av ljusintensiteten till den valda nivån och att du hör det valda ljudet öka snabbt till den
valda nivån.
1
Tryck ned kontrollreglaget till det nedre läget i några sekunder tills TEST visas i
teckenfönstret (Bild ).

Tryck ned kontrollreglaget igen när du vill avsluta demonstrationen.
Obs! Larmdemonstrationen fortsätter att köras tills du trycker ned kontrollreglaget igen. Testet stoppas
automatiskt efter 9 timmar.
rengöring och underhåll
Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller aceton till att
rengöra enheten.
Torka regelbundet bort damm från apparatens utsida med en torr trasa.
1
Dra ur nätsladden innan du rengör apparaten.

Rengör apparatens utsida med en torr trasa.
Låt inte vatten komma in i apparaten och spill inte vatten på den (Bild ).
miljön
-
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en
officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 23).

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476