Philips HF3475/01 User Manual page 18

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement

Dansk
18
Fjern jævnligt støv fra apparatets ydersider med en tør klud.
1
Tag stikket ud af stikkontakten, inden apparatet rengøres.

Rengør apparatets yderside med en tør klud.
Sørg for, at der ikke trænger vand ind i apparatet, og at der ikke spildes vand på det (fig. 3).
miljøhensyn
-
Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid
kasseres. Aflevér det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at
beskytte miljøet (fig. 23).
reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips
hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes
i vedlagte "Worldwide Guarantee"-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du
venligst kontakte din lokale Philips-forhandler.
gældende forbehold i reklamationsretten
Af sikkerhedsmæssige årsager kan pæren i dette apparat ikke udskiftes. Hvis apparatet eller lampen
ikke fungerer, bedes du besøge Philips' websted på www.philips.com eller kontakte dit lokale Philips
Kundecenter (du finder telefonnummeret i folderen "Worldwide Guarantee"). Hvis der ikke er et
Philips Kundecenter i dit land, skal du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Fejlfinding
Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, du kan støde på ved brug af apparatet.
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger, bedes du kontakte dit lokale
Philips Kundecenter.
Problem
Apparatet virker slet
ikke.
Apparatet fungerer
korrekt, men pæren
tænder ikke længere.
Apparatet bliver varmt
under brug.
Apparatet reagerer
ikke, når jeg forsøger
at indstille de
forskellige funktioner.
Lampen tændes ikke,
når alarmen går i gang.
Løsning
Måske er stikket ikke sat korrekt i stikkontakten. Sæt det ordentligt i.
Der kan være strømafbrydelse. Kontrollér strømforsyningen ved at
tilslutte et andet apparat.
Måske er pærens levetid opbrugt. Pæren har en forventet levetid på
mere end 7 år. Levetiden afhænger af brugen af apparatet. I tilfælde af
intens brug kan pærens levetid muligvis være mindre end 7 år. Pæren kan
ikke udskiftes. Hvis pæren bliver defekt, skal du kontakte dit lokale Philips
Kundecenter.
Dette er normalt, da apparatet opvarmes af pærens lys.
Fjern stikket fra stikkontakten, og slut det til igen. Hvis du slutter stikket til
stikkontakten inden for 15 minutter, husker apparatet de angivne
indstillinger. Hvis du slutter stikket til igen efter længere tid,
nulstilles apparatet til fabriksindstillingerne.
Måske har du indstillet lysintensitetsniveauet for lavt. Øg
lysintensitetsniveauet.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476

Table of Contents