Philips HF3475/01 User Manual page 69

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement

Før bruk
Hvordan brukes de 3 hjulene for funksjonsvalg?
Kontrollpanelet har tre hjul for funksjonsvalg. Du kan stille inn alle funksjonene på apparatet ved
hjelp av disse hjulene.
Merk: Hvis du ikke dreier på hjulet i løpet av fem sekunder når du er i menyen (SET), forlater apparatet
menyen automatisk, og klokkeslettet vises på nytt.
Hjulene for funksjonsvalg kan brukes slik:
1
Trykk på ett av hjulene for funksjonsvalg for å aktivere utvalgsmodusen (fig. 5).

Drei det samme hjulet for funksjonsvalg opp eller ned for å velge en innstilling (fig. 6).
Merk: Du kan også dreie det øverste hjulet (lysintensitetshjul) og det nederste hjulet (volumhjul) opp og
ned for å velge en innstilling uten å trykke på hjulet først.

Trykk på det samme hjulet for funksjonsvalg på nytt for å bekrefte den valgte innstillingen.
Før første gangs bruk
1
Plasser apparatet 40–50 cm fra hodet ditt, for eksempel på nattbordet (fig. 7).

Sett støpselet inn i stikkontakten.
Indikatoren for timer begynner å blinke på skjermen for å angi at du må stille inn
,
klokkeslettet (fig. 8).
stille klokken
1
Drei hjulet for midterste valg (SET) opp og/eller ned for å velge time.
Merk: Dette kan du bare gjøre hvis du befinner deg i menyen Still klokke, og hvis indikatoren for timer
blinker. Hvis dette ikke er tilfelle, trykker du to ganger på hjulet for midterste valg (SET). Nå befinner du
deg i menyen for å stille klokke.

Trykk på hjulet for midterste valg (SET) for å bekrefte.
Indikatoren for minutter begynner å blinke (fig. 9).
,

Drei hjulet for midterste valg (SET) opp og/eller ned for å velge minutter.

Trykk på hjulet for midterste valg (SET) for å bekrefte.
Apparatet forlater menyen, og klokkeslettet som er stilt inn, vises på skjermen.
,
Apparatet er nå klart til bruk.
Merk: Hver gang støpslet fjernes fra stikkontakten i mer enn 15 minutter, må du stille inn klokkeslettet
på nytt, slik det er beskrevet ovenfor. Hvis du ønsker å endre det angitte klokkeslettet mens støpslet
fortsatt sitter i stikkontakten, går du til delen Menyfunksjoner for hjul for midterste valg (SET) i avsnittet
Bruke apparatet.
Bruke apparatet
Bruke lampen
Du kan bruke apparatet som en nattbordlampe.
1
Trykk på hjulet for øverste valg (1) for å slå på lampen. Drei på hjulet for å velge det
lysintensitetsnivået du ønsker (2). (fig. 10)
Du kan velge lysintensitet mellom 1 og 20.
Merk: Det tar ca. 1 sekund før lampen slås på. Det er normalt, siden lampen må varmes opp.
Merk: Lysintensiteten som er valgt, er automatisk angitt som lysintensitetsnivået for alarmen.
norsk
69

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476