Download Print this page

Philips HF3475/01 User Manual page 40

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement

suomi
0
Herätyksen kytkeminen pois käytöstä
Voit kytkeä herätystoiminnon pois käytöstä työntämällä ohjauskytkimen ylimpään asentoon.
Herätysäänen asettaminen
Katso edellä oleva kohta Keskimmäisen valitsimen (SET) valikkotoiminnot.
Voit valita jonkin seuraavista äänistä:
-
Radio (Kuva 16)
-
Linnunlaulu (Kuva 17)
-
Äänimerkki (Kuva 18)
-
Viidakon äänet (Kuva 19)
-
Tuulikellot (Kuva 20)
lisäaika
1
Paina ohjauskytkin ala-asentoon herätyksen käynnistyessä. (Kuva 1)
Lamppu palaa edelleen valitulla valoteholla, mutta herätysääni katkeaa. Herätysääni kuuluu
,
jälleen automaattisesti 9 minuutin kuluttua.
Huomautus: Lisäaika on aina 9 minuuttia. Tätä aikaa ei voi muuttaa.
Huomautus: Jos painat ohjauskytkintä alas liian voimakkaasti, se saattaa siirtyä asentoon, jossa herätys ei
ole käytössä.
Herätystesti
Herätystestin aikana laite käy läpi herätyksen vaiheet nopeutetusti. Tällöin valoteho ja valittu
herätysääni kasvavat nopeasti valittuun tasoon asti.
1
Paina ohjauskytkintä alas alimpaan asentoon muutaman sekunnin ajan, kunnes näyttöön tulee
teksti TEST (Kuva ).

Lopeta testi painamalla ohjauskytkintä uudelleen.
Huomautus: Laite toistaa herätystestiä, kunnes painat ohjauskytkintä alas uudelleen. Testi päättyy
automaattisesti 9 tunnin kuluttua.
puhdistus ja hoito
Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen
(kuten bensiiniä tai asetonia).
Puhdista laitteen pinnat pölystä säännöllisesti kuivalla liinalla.
1
Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.

Puhdista laitteen ulkopuoli kuivalla liinalla.
Älä valuta tai läikytä vettä laitteen päälle (Kuva ).
Ympäristöasiaa
-
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun
kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 23).
takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa
www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on
kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin
jälleenmyyjään.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476