Download Print this page

Philips HF3475/01 User Manual page 17

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement

Juster tiden iht. trin -5. Hvis vækketidspunktet er korrekt, skal du blot vente nogle få
,
sekunder.

Drej den midterste drejeknap (SET) for at vælge timetal.
Bemærk: Du kan kun foretage denne indstilling, når timeangivelsen blinker. Hvis dette ikke er tilfældet,
skal du skubbe aktiveringsknappen op og ned igen for at åbne indstillingen for vækketidspunkt. Du kan
også indstille vækketidspunkt i menuen (se afsnittet "Menufunktioner for den midterste drejeknap (SET)"
ovenfor).

Tryk på den midterste drejeknap (SET) for at bekræfte indstillingen.
Minutangivelsen begynder at blinke (fig. 15).
,

Drej den midterste drejeknap (SET) for at vælge minuttallet.
5
Tryk på den midterste drejeknap (SET) for at bekræfte indstillingen, eller vent nogle få
sekunder.
Apparatet forlader nu menuen, og displayet viser klokkeslættet.
,
Vækketidspunktet er nu indstillet.
sådan slukker du alarmen
Du kan deaktivere alarmfunktionen ved at skubbe aktiveringsknappen op til den øverste position.
indstilling af vækkelyden
Se afsnittet "Menufunktioner for den midterste drejeknap (SET)" ovenfor.
Du kan vælge én af følgende lyde:
-
Radio (fig. 16)
-
Fugle (fig. 17)
-
Bip (fig. 18)
-
Afrikansk jungle (fig. 19)
-
Vindklokker (fig. 20)
snooze-funktion
1
Skub aktiveringsknappen ned til den nederste position, når alarmen går i gang. (fig. 21)
Lampen fortsætter med at lyse ved det valgte intensitetsniveau, men vækkelyden stopper.
,
Efter 9 minutter afspilles vækkelyden automatisk igen.
Bemærk: Snooze-tiden på 9 minutter er fast og kan ikke justeres.
Bemærk: Hvis du skubber aktiveringsknappen ned med for voldsom kraft, springer den muligvis tilbage til
positionen "fra".
Demonstration af alarmen
Under demonstration af alarmen udfører apparatet en hurtig gennemgang af opvågningsproceduren.
Det betyder, at du ser en hurtig forøgelse af lysintensitetsniveauet op til det niveau, du har valgt, og
at du hører en hurtig stigning af lydstyrken op til det valgte niveau.
1
Skub aktiveringsknappen ned til den nederste position i nogle få sekunder, indtil TEST vises på
displayet (fig. 22).

Tryk aktiveringsknappen ned igen for at stoppe demonstrationen.
Bemærk: Apparatet fortsætter demonstrationen, indtil du skubber aktiveringsknappen ned igen.
Afprøvningen stopper automatisk efter 9 timer.
rengøring og vedligeholdelse
Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler så som benzin, acetone eller lignende til
rengøring af apparatet.
Dansk
17

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476