Download Print this page

Philips HF3475/01 User Manual page 71

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement


Drei på hjulet for det midterste valget (SET) for å stille inn timer.
Merk: Du kan bare gjøre dette hvis indikatoren for timer blinker. Hvis den ikke blinker, trykker du
kontrollspaken først opp og deretter ned for å angi alarmtidsmodus. Du kan også angi alarmtiden i
menyen (se avsnittet Menyfunksjoner for hjulet for midterste valg (SET) ovenfor.

Trykk på hjulet for midterste valg (SET) for å bekrefte.
Indikatoren for minutter begynner å blinke (fig. 15).
,

Drei på hjulet for midterste valg (SET) for å stille inn minutter.
5
Trykk på hjulet for midterste valg (SET) for å bekrefte, eller vent noen sekunder.
Apparatet går ut av menyen, og den angitte klokketiden vises på skjermen.
,
Nå er alarmen stilt inn.
slå av alarmen
Hvis du vil slå av alarmfunksjonen, trykker du kontrollspaken opp til øverste posisjon.
stille inn alarmlyden
Se avsnittet Menyfunksjoner for hjul for midterste valg (SET) ovenfor.
Du kan velge blant én av følgende lyder:
-
Radio (fig. 16)
-
Fugler (fig. 17)
-
Pip (fig. 18)
-
Afrikansk jungel (fig. 19)
-
Klokkespill (fig. 20)
slumring
1
Trykk kontrollspaken til nederste posisjon når alarmen går. (fig. 21)
Lampen fortsetter å lyse på valgt intensitetsnivå, men alarmlyden stopper. Etter 9 minutter
,
spilles vekkelyden automatisk på nytt.
Merk: Slumretiden på 9-minutter er fast. Tiden kan ikke justeres.
Merk: Hvis kontrollspaken trykkes ned for hardt, kan den gå tilbake til av-posisjon.
alarmdemonstrasjon
Apparatet utfører en økende vekkeprosedyre under alarmdemonstrasjonen. Du ser en rask økning
av lysintensiteten til valgte nivå, og du hører at lyden gradvis økes til det valgte nivået.
1
Trykk kontrollspaken ned til nederste posisjon noen sekunder til TEST vises på
skjermen (fig. 22).

Trykk ned kontrollspaken på nytt for å stoppe demonstrasjonen.
Merk: Apparatet fortsetter å kjøre alarmdemonstrasjonen til du trykker ned kontrollspaken på nytt. Testen
stopper automatisk etter 9 timer.
rengjøring og vedlikehold
Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton, til å rengjøre
apparatet.
Støv på utsiden av apparatet må fjernes regelmessig med en tørr klut.
1
Trekk ut støpselet før du rengjør apparatet.

Rengjør utsiden av apparatet med en tørr klut.
Ikke la det komme vann inn i apparatet eller søl vann på apparatet (fig. 3).
norsk
71

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476