Download Print this page

Philips HF3475/01 User Manual page 101

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement


Dakikayı seçmek için ortadaki seçim düğmesini çevirin.
5
Onaylamak için ortadaki seçim düğmesine (SET) basın ya da birkaç saniye bekleyin.
Cihaz menüden çıkar ve ekran saati gösterir.
,
Alarm ayarlanmıştır.
Alarmın kapatılması
Alarmı kapatmak için kontrol kolunu en üst konuma itin.
Alarmın sesinin ayarlanması
Bkz. Yukarıda bulunan 'Ortadaki seçim düğmesinin (SET) menü fonksiyonları' bölümü.
Aşağıdaki seslerden birisini seçebilirsiniz:
-
Radyo (Şek. 16)
-
Kuşlar (Şek. 17)
-
Bip (Şek. 18)
-
Afrika ormanı (Şek. 19)
-
Rüzgar çanı (Şek. 20)
Erteleme
1
Alarm çaldığında kontrol kolunu en alt konuma itin. (Şek. 21)
Lamba seçilen yoğunluk seviyesinde kalmaya devam eder ama alarm sesi durur. 9 dakika sonra
,
uyandırma sesi otomatik olarak tekrar çalınır.
Not: 9 dakikalık erteleme zamanı sabittir. Bu süre ayarlanamaz.
Not: Kontrol kolunu çok fazla kuvvet uygulayarak aşağı iterseniz kapalı konumuna geri atlayabilir.
alarm önizleme
Alarm önizleme sırasında cihaz hızlı bir uyandırma prosedürü gerçekleştirir. Bu, ışık yoğunluğu
seviyesinin seçilen seviyeye hızla yükseldiğini göreceğiniz ve sesin hızla seçilen seviyeye yükseldiğini
duyacağınız anlamına gelir.
1
Kontrol kolunu en alt konuma itin ve ekranda TEST yazısı belirene kadar birkaç saniye basılı
tutun (Şek. 22).

Önizlemeyi durdurmak için kontrol kolunu tekrar aşağı bastırın.
Not: Siz kolu tekrar aşağı bastırana kadar cihaz alarm önizlemesini çalıştırmaya devam eder. Test, 9 saat
sonra otomatik olarak durur.
Temizlik ve bakım
Cihazı temizlemek için ovalama bezleri, benzin veya aseton gibi aşındırıcı temizlik ürünleri veya
zarar verici sıvılar kullanmayın.
Cihazın dışındaki tozu düzenli olarak kuru bir bezle silin.
1
Temizlemeye başlamadan önce, cihazın fişini prizden çekin.

Cihazın dış tarafını kuru bir bezle temizleyin.
Cihazın içine su girmesine veya üzerine su damlamasına engel olun (Şek. 3).
çevre
-
Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri
dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı
olursunuz (Şek. 23).
türkçE
101

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476