Download Print this page

Philips HF3475/01 User Manual page 70

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement

norsk
70
Tips: Sett lysintensiteten til 20 når du bruker apparatet for første gang. Kontroller hvilket lysintensitetsnivå
apparatet har nådd ved å dreie lett på hjulet for øverste valg når du våkner. Når du gjør dette, vises
alarmlysintensitetsnivået på skjermen. Still inn alarmlysintensiteten for neste dag på dette nivået.

Trykk på hjulet for funksjonsvalg for å slå av lampen.
menyfunksjoner for hjul for midterste valg(sEt)
Nedenfor finner du en beskrivelse av alle funksjonene som kan angis i menyen. Disse funksjonene
vises i menyen i følgende rekkefølge:
-
Klokkeslett
-
Alarmtid
-
Alarmlyd
Sleep timer Du kan bruke sleep timeren hvis du ønsker at radioen og/eller lampen skal være slått
-
på en angitt tidsperiode (15 minutter til 2 timer) før du legger deg. Du kan slå av sleep timeren hvis
du stiller sleep timer-perioden på 00:00 eller slår av radioen og/eller lampen.
Vise lysstyrke Du kan velge lysstyrke mellom 1 og 4.
-
Hjulene for funksjonsvalg kan brukes slik:
1
Trykk på hjulet for midterste valg (SET) for å angi menyen.

Drei på hjulet for midterste valg (SET) for å velge en funksjon.

Trykk på hjulet for midterste valg (SET) for å angi denne funksjonen.

Drei på hjulet for midterste valg (SET) for å velge en innstilling.
5
Trykk på hjulet for midterste valg (SET) for å bekrefte.
radio/volum
1
Trykk på hjulet for nederste valg for å slå på radioen. (fig. 11)

Drei på hjulet for midterste valg (SET) for å velge radiofrekvens (fig. 12).
Tips: Hvis radiofrekvensene skal søkes automatisk, trykker du på hjulet for midterste valg (SET) og holder
det nede i ca. 2 sekunder.

Trykk på hjulet for nederste valg for å slå av radioen.
volum
1
Drei på hjulet for nederste valg for å stille inn volum, slik at du kan velge det volumnivået du
ønsker.
Du kan velge volumnivå mellom 1 og 20.
Merk: Volumnivået som er valgt, er automatisk angitt som volumnivået for alarmen.
stille inn alarmen
Når du skal stille inn alarmen, velger du en alarmtid og en lydtype som du ønsker å våkne til.
Alarmen stilles inn hvis alarmsymbolet vises på skjermen. Lysintensiteten øker gradvis til det valgte
nivået i løpet av de siste 30 minuttene før den angitte alarmtiden. Lyden øker gradvis i 90 sekunder
til det valgte nivået etter det angitte alarmklokkeslettet.
Merk: Du kan angi lysintensitet eller alarmvolum hvis du dreier på hjulet for øverste eller nederste valg.
Hvis du ikke ønsker å våkne opp til lampen eller lyden, velger du en lysintensitet eller et volumnivå på 0.
Se avsnittet Bruke lampen og Radio/volum.
1
Trykk kontrollspaken ned til midtstilling for å slå på alarmen. (fig. 13)
Indikatoren for timer blinker (fig. 14).
,
Følg trinnene  til 5 for å justere tiden. Hvis alarmtiden er riktig, venter du noen sekunder.
,

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476