Philips HF3475/01 User Manual page 96

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement

svEnska
96
Problem
Radion fungerar inte.
Det sprakar i radion.
Larmet gick igång igår,
men inte idag.
Jag blir väckt för tidigt/
för sent av ljuset.
Lampan blinkar.
Lösning
Om du har valt radion som larmljud kan det hända att radion är trasig.
Tryck på radioknappen efter att du har stängt av larmet för att
kontrollera om radion fungerar. Om den inte gör det kontaktar du Philips
kundtjänst i ditt land.
Radion kanske är trasig. Kontakta Philips kundtjänst i ditt land.
Sändningssignalen kanske är svag. Vrid på valratten i minnet (SET) för att
justera frekvensen och/eller ändra antennens läge.
Du kanske har stängt av larmfunktionen genom att ställa in
kontrollreglaget i det övre läget.
Du kanske har ställt in en för låg ljud- och/eller ljusintensitetsnivå. Ställ in
en högre ljud- och/eller ljusintensitetsnivå.
Det kanske har varit ett strömavbrott som varade i mer än 15 minuter. I
så fall återställs apparaten till fabriksinställningarna. Kontrollera
larminställningarna (se kapitlet Använda apparaten).
Den ljusintensitetsnivå du har ställt in kanske inte är lämplig för dig. Prova
med en lägre ljusintensitetsnivå om du vaknar för tidigt eller en högre
ljusintensitetsnivå om du vaknar för sent. Om ljusintensitetsnivå 20 inte är
tillräckligt hög flyttar du apparaten närmare sängen.
Du kanske vaknade för sent p.g.a. att apparaten är placerad på en lägre
nivå än ditt huvud. Se till att apparaten står så att ljuset inte blockeras av
sängen, täcket eller kudden. Se också till att apparaten inte står för långt
borta.
Det kanske har varit strömavbrott. Det är normalt att lampan blinkar
efter ett strömavbrott.
Apparaten kanske inte är avsedd för den spänning den anslutits till.
Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer
med nätspänningen där du bor.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476