Download Print this page

Philips HF3475/01 User Manual page 19

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement

Problem
Lampen lyser ikke op
med det samme, når
jeg tænder for den.
Jeg kan ikke høre
vækkelyden, når
alarmen går i gang.
Radioen virker ikke.
Der kommer en
knasende lyd fra
radioen.
Alarmen gik i gang i
går men ikke i dag.
Lyset vækker mig for
tidligt eller for sent.
Lampen blinker.
Løsning
Måske har du slukket for alarmfunktionen ved at indstille
aktiveringsknappen til den øverste position. Aktiver alarmfunktionen igen
ved at indstille aktiveringsknappen til den midterste position
Måske er apparatet defekt. Kontakt dit lokale Philips Kundecenter.
Det tager ca. 1 sekund, før lampen tændes. Dette er normalt, eftersom
pæren skal varme op.
Måske har du indstillet lydniveauet for lavt. Se afsnittet "Radio/lydstyrke"
for at læse om, hvordan du indstiller lyden til et højere niveau.
Måske har du slået alarmen fra ved at skubbe aktiveringsknappen op til
den øverste position.
Hvis du har valgt radioen som vækkelyd, er radioen muligvis defekt. Tryk
på radioknappen, når du har slukket for alarmen, for at kontrollere om
radioen virker. Hvis den ikke virker, bedes du kontakte dit lokale Philips
Kundecenter.
Radioen kan være defekt. Kontakt dit lokale Philips Kundecenter.
Måske er det udsendte signal for svagt. Drej på den midterste drejeknap
(SET) for at justere frekvensen, og/eller juster antennens position.
Måske har du slået alarmen fra ved at skubbe aktiveringsknappen op til
den øverste position.
Måske har du indstillet et for lavt lydniveau og/eller lysintensitetsniveau.
Indstil et højere lyd- og/eller lysintensitetsniveau.
Måske har der været strømsvigt i mere end 15 minutter. I dette tilfælde
nulstilles apparatet til dets fabriksindstillinger. Kontroller
alarmindstillingerne (se kapitlet "Sådan bruges apparatet").
Måske er lysintensitetsniveauet ikke indstillet optimalt for dig. Prøv at
indstille lysintensitetsniveauet til en lavere indstilling, hvis du vågner for
tidligt, eller en højere indstilling, hvis du vågner for sent. Hvis
lysintensitetsniveauet 20 ikke er højt nok, skal du flytte apparatet tættere
på sengen.
Måske er du vågnet for sent, fordi apparatet er placeret under
hovedhøjde. Kontroller, at apparatet er placeret i en højde, hvor din seng,
dyne eller pude ikke spærrer for lyset. Kontroller også, at apparatet
ikke er placeret for langt væk.
Måske har der været strømsvigt. Det er normalt, at lampen blinker efter
et strømsvigt.
Måske er apparatet ikke beregnet til den tilsluttede netspænding. Sørg for,
at den indikerede netspænding på apparatet svarer til den lokale
netspænding.
Dansk
19

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476