Download Print this page

Philips HF3475/01 User Manual page 38

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement

suomi
8
1
Ota valintatila käyttöön painamalla yhtä valitsinta (Kuva 5).

Valitse asetus kääntämällä samaa valitsinta ylös tai alas (Kuva 6).
Huomautus: voit valita asetuksen kääntämällä ylintä (valotehon valitsin) tai alinta (äänenvoimakkuuden
valitsin) valitsinta ylös ja alas painamatta ensin valitsinta.

Vahvista asetuksen valinta painamalla samaa valitsinta uudelleen.
käyttöönotto
1
Aseta laite 0 - 50 cm:n etäisyydelle päästäsi, esimerkiksi yöpöydälle (Kuva 7).

Työnnä pistoke pistorasiaan.
Näytön tunnin ilmaisin alkaa vilkkua merkkinä siitä, että kellonaika on asetettava (Kuva 8).
,
kellonajan asettaminen
1
Valitse tunti kääntämällä keskimmäistä valitsinta (SET) ylös tai alas.
Huomautus: Voit tehdä näin vain kellonajan asetusvalikossa ja tunnin ilmaisimen vilkkuessa. Voit siirtyä
kellonajan asetusvalikkoon painamalla keskimmäistä valitsinta (SET) kahdesti.

Vahvista asetus painamalla keskimmäistä valitsinta (SET).
Minuutin ilmaisin alkaa vilkkua (Kuva 9).
,

Valitse minuutti kääntämällä keskimmäistä valitsinta (SET) ylös tai alas.

Vahvista asetus painamalla keskimmäistä valitsinta (SET).
Laite siirtyy pois valikosta ja näyttöön tulee asetettu kellonaika.
,
Laite on nyt käyttövalmis.
Huomautus: Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta yli 15 minuutin ajaksi, kellonaika on asetettava
uudelleen edellä kuvatulla tavalla. Jos haluat muuttaa kellonaikaa, kun pistoke on pistorasiassa, katso
ohjeet kappaleen Käyttö kohdasta Keskimmäisen valitsimen (SET) valikkotoiminnot.
käyttö
lampun käyttäminen
Voit käyttää laitetta lukulamppuna.
1
Kytke lamppuun virta painamalla ylintä valitsinta (1). Tämän jälkeen voit valita haluamasi
valotehon tason (). (Kuva 10)
Valotehon asteikko on 1–20.
Huomautus: Lampun syttyminen kestää tavallisesti noin sekunnin, koska lampun on ensin lämmettävä.
Huomautus: Valitsemasi valoteho asetetaan automaattisesti myös herätyksen valotehon tasoksi.
Vinkki: Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, aseta valotehon tasoksi 20. Tarkista heti herättyäsi, minkä
tehotason lamppu on saavuttanut: kun käännät hieman ylintä valitsinta, nykyinen valon tehotaso tulee
näkyviin laitteen näyttöön. Aseta tämä taso herätyksen valotehoksi seuraavana päivänä.

Sammuta lamppu painamalla valitsinta uudelleen.
keskimmäisen valitsimen (sEt) valikkotoiminnot
Seuraavassa on kuvattu kaikki valikon avulla asetettavat toiminnot. Nämä toiminnot ovat valikossa
seuraavassa järjestyksessä:
-
Kellonaika
-
Herätysaika
-
Herätysääni

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476