Download Print this page

Philips HF3463/01 User Manual

Philips wake-up light hf3463/01
Hide thumbs

Advertisement

HF3463

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3463/01

  Related Manuals for Philips HF3463/01

  Summary of Contents for Philips HF3463/01

 • Page 1 HF3463...
 • Page 5: Table Of Contents

  EnglisH 6 Dansk 16 DEutscH 5 Español 5 suomi 5 Français 5 italiano 6 nEDErlanDs 7 norsk 8 português 9 Русский 10 svEnska 11 türkçE 1...
 • Page 6: English

  Wake-up light The Philips Wake-up Light gently prepares your body for waking up during the last half hour of sleep. In the early morning hours our eyes are more sensitive to light than when we are awake.
 • Page 7 The appliance is suitable for mains voltages of 230V and a frequency of 50Hz. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 8 Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
 • Page 9 using the appliance setting the alarm When you set the alarm, you choose the light intensity level, the type of sound and the sound level. The alarm is set when the light ring round the ALARM button is on. The light intensity slowly increases to the chosen level during the last 30 minutes before the set alarm time.
 • Page 10 During the first 50 seconds of the test, you see a rapid increase of the light intensity to the  selected level. During the last 40 seconds, you hear the selected sound gradually increase to  the selected level.  Press the QUICK CHECK button again to stop the test (Fig. 17). The light ring round the QUICK CHECK button goes out. Note: The appliance continues to run the accelerated wake-up alarm test until you press the QUICK CHECK button again. switching the alarm on or off The light ring round the ALARM button is on when the alarm is on. At the set time, the wake-up sound is played and the lamp has reached the selected light intensity level.
 • Page 11 Note: The alarm function remains active and the light ring round the alarm button continues to burn.  When you have switched on the reading lamp and/or the radio, press the 3 button to switch off the reading lamp and/or the radio.  When you press the 3 button again, only the light goes on. Note: When the alarm function is active, pressing the 3 button does not affect the alarm settings. reading lamp Press the @& button to switch the lamp on or off.  (Fig. 21)  Turn the light adjustment wheel @ upwards or downwards to increase or decrease the light ...
 • Page 12 (Fig. 31). guarantee and service If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
 • Page 13: Specifications

  Perhaps the mains cord is damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Perhaps the appliance overheated and the overheating protection switched off the appliance.
 • Page 14 If you selected the radio as alarm sound, the radio may be defective. Press the radio button after you switch off the alarm to check if the radio works. If it does not work, contact the Philips Consumer Care Centre in your country.
 • Page 15 Problem Solution Perhaps you woke up too late because the appliance is at a lower level than your head. Make sure the appliance is located at such a height that the light is not blocked by your bed, duvet or pillow. Also make sure the appliance is not placed too far away.
 • Page 16: Dansk

  Wake-up light Philips Wake-up Light forbereder blidt din krop på at vågne op i løbet af den sidste halve times søvn. I de tidlige morgentimer er øjnene mere følsomme over for skarpt lys, end når vi er vågne. I den periode øger det forholdsvist lave lysniveau fra simuleret daggry cortisolniveauet, kort efter du er...
 • Page 17 Brug ikke apparatet som et middel til at reducere dit søvnbehov. Formålet med apparatet er at lette opvågningen. Det reducerer ikke søvnbehovet. Udskift altid pæren med en Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 pære. Brug ikke energisparepære eller en elektronisk energisparepære.
 • Page 18 Elektromagnetiske felter (EmF) Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejleding, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
 • Page 19 Bemærk: Hvis du ikke bekræfter det indstillede klokkeslæt, holder det automatisk op med at blinke, og pilene forsvinder efter 10 sekunder. Dette betyder at tiden er indstillet. Apparatet er nu klar til brug. sådan bruges apparatet indstilling af alarmen Når alarmen indstilles, skal du vælge lysintensitet, lydtype og lydniveau. Alarmen er indstillet, når den lysende ring omkring ALARM-knappen er tændt.
 • Page 20 Hurtig alarm kontrol  Tryk på knappen QUICK CHECK for at starte en hurtig kontrol af vækkealarmen (fig. 17). Den lysende ring omkring knappen QUICK CHECK tændes (fig. 18). I de første 50 sekunder af testen, ses en hurtig forøgelse af lysintensiteten til det valgte  niveau. I de sidste 40 sekunder, høres den valgte lyd, der gradvist øges til det valgte niveau.  Tryk på QUICK CHECK igen for at stoppe testen (fig. 17). Den lysende ring omkring QUICK CHECK slukkes. Bemærk: Apparatet fortsætter med at køre den accelererede test af vækkealarmen, indtil der igen trykkes på knappen QUICK CHECK. tænd og sluk for alarmen Den lysende ring omkring ALARM-knappen lyser, når alarmen er tændt. På det indstillede tidspunkt afspilles vækkelyden, og pæren er nået op på...
 • Page 21 3 knap  Når alarmen aktiveres på det indstillede vækketidspunkt, trykkes der på knappen 3 for at slukke vækkealarmens lys og lyd.  Bemærk: Alarmfunktionen forbliver aktiv, og lyset omkring knappen ALARM lyser fortsat.  Når du vil slukke for læselampen og/eller radioen, trykker du blot på knappen 3.  Når der trykkes på 3 knappen igen, er det kun lyset, der tændes. Bemærk: Når alarmfunktionen er aktiv, påvirker det ikke indstillingerne, hvis der trykkes på 3 knappen. læselampe  Tryk på @& knappen, for at tænde eller slukke for lampen.  (fig. 21)  Drej hjulet til lysjustering @ op eller ned for at øge eller reducere lysintensiteten.  (fig. 16)
 • Page 22 Pæren skal skiftes, når den holder op med at lyse, eller når lysproduktionen nedsættes (se også kapitlet “Vigtigt’’). Du skal erstatte pæren med en Philips 100 W E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 pære. Kun denne pære er i stand til at give den rette lysintensitet.
 • Page 23 Der kan være strømafbrydelse. Kontrollér strømforsyningen ved at tilslutte et andet apparat. Netledningen kan være beskadiget. Er dette tilfældet, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips værksted eller af tilsvarende kvalificerede fagfolk for at undgå enhver risiko. Måske er apparatet overophedet, så overophedningssikringen har slukket for det.
 • Page 24 Hvis du har valgt radio som alarmlyd, er radioen muligvis defekt. Tryk på radioknappen, når du har slukket for alarmen, for at kontrollere om radioen virker. Hvis den ikke virker, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Radioen virker ikke.
 • Page 25: Deutsch 5

  Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. Das Philips Wake-up Light macht das Aufwachen angenehmer. Die Lichtintensität der Lampe steigt in den letzten 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit allmählich auf die eingestellte Helligkeit an.
 • Page 26 Das Gerät ist für eine Stromspannung von 230 V und eine Frequenz von 50 Hz ausgelegt. Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
 • Page 27 Ersetzen Sie die Lampe ausschließlich durch Philips Originallampen vom Typ E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 mit 100 W Leistung. Verwenden Sie keine Energiesparlampen oder elektronische Energiesparlampen. Das Gerät hat keinen Ein-/Ausschalter. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
 • Page 28  Halten Sie die Taste gedrückt, um die Zeit schneller vor- oder zurücklaufen zu lassen. Hinweis: Nachdem Sie zum ersten Mal die Zeit eingestellt haben, müssen Sie die Taste ‘Set Time’ drücken, bevor Sie die Zeit erneut einstellen können. Die Uhrzeit im Display blinkt, und Pfeile unter- und oberhalb der Anzeige signalisieren, dass die Uhrzeit eingestellt werden kann.  Wenn Sie die korrekte Uhrzeit eingestellt haben, drücken Sie zur Bestätigung die Taste ‘Set ...
 • Page 29  Wenn Sie nicht durch ein Geräusch geweckt werden möchten, wählen Sie die  Lautstärkeneinstellung „0“. Die lichtintensität einstellen  Benutzen Sie den Regler zur Lichtanpassung @, um die Lichtintensität einzustellen.  (Abb. 16) Das Symbol @ erscheint im Display.  Tipp: Stellen Sie die Lichtintensität auf 20 ein, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Prüfen Sie beim Aufwachen, welche Lichtintensität erreicht wurde, indem Sie leicht am Lichtregler @ drehen. Auf diese Weise wird die aktuelle Lichtintensität im Display angezeigt.
 • Page 30 DEutscH Hinweis: Sie können die Schlummerfunktion nur innerhalb von 15 Minuten, nachdem sich das Weckgeräusch eingeschaltet hat, verwenden. Nach den 15 Minuten funktioniert die Taste nicht mehr als Schlummerfunktionstaste, sondern nur noch als Helligkeitsregler. Die lichtintensität während der aufwachphase anpassen  Drehen Sie den Lichtregler @, um eine höhere oder niedrigere Lichtintensität ...
 • Page 31 Die Lampe muss ausgetauscht werden, wenn sie aufhört zu leuchten oder die Lichtintensität nachlässt (siehe auch Kapitel “Wichtig”). Die Lampe darf nur durch eine Lampe vom Typ Philips E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 mit 100 W Leistung ersetzt werden. Nur diese bietet die korrekte Lichtintensität.
 • Page 32 Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler.
 • Page 33 Problem Lösung Möglicherweise ist das Netzkabel des Geräts beschädigt. In diesem Fall muss es von Philips, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder von ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Das Gerät hat sich möglicherweise überhitzt und wurde durch den Überhitzungsschutz ausgeschaltet.
 • Page 34 Drücken Sie dazu die RADIO-Taste, nachdem Sie den Wecker ausgeschaltet haben. Funktioniert das Radio danach noch immer nicht, wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land. Das Radio funktioniert Möglicherweise ist die externe Antenne nicht richtig positioniert. Ändern nicht.
 • Page 35: Español 5

  Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome. Wake-up Light de Philips le ayuda a despertarse de forma más agradable. La intensidad de la luz de la lámpara aumenta gradualmente hasta el nivel ajustado 30 minutos antes de la hora fijada para despertarse.
 • Page 36 El aparato es adecuado para voltajes de red de 230 V y frecuencia de 50 Hz. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
 • Page 37 (cEm) Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
 • Page 38 Nota: Después de haber ajustado la hora por primera vez, deberá pulsar el botón “set time” cuando quiera ajustar la hora de nuevo. La hora indicada en la pantalla comienza a parpadear y aparecen flechas encima y debajo de la misma para indicar que puede ajustarse el reloj.  Una vez haya ajustado la hora correcta, pulse el botón “set time” para confirmar la ...
 • Page 39 ajuste del nivel de intensidad de la luz  Utilice la rueda de ajuste de luz @ para ajustar el nivel de intensidad de la luz.  (fig. 16) @ aparece en la pantalla.  Consejo: Cuando utilice el aparato por primera vez, ajuste la intensidad de luz a 20. Cuando se despierte, compruebe el nivel de intensidad de luz que ha alcanzado el aparato girando levemente la rueda de ajuste de luz @.
 • Page 40 Nota: Sólo puede utilizar la función de alarma diferida durante los 15 minutos siguientes tras la activación de la alarma. Una vez transcurridos estos 15 minutos, el botón deja de funcionar como botón de alarma diferida y sólo funciona como botón de control de brillo de la pantalla. ajuste de la intensidad de la luz durante la fase del despertar  Gire la rueda de ajuste de luz @ para seleccionar una intensidad mayor o menor.  (fig. 16) La lámpara se ilumina con la intensidad seleccionada durante el resto de la fase del despertar.
 • Page 41 La lámpara debe sustituirse cuando deje de iluminarse o cuando se observe una disminución de su rendimiento (consulte también el capítulo “Importante”). Para sustituir la lámpara deberá utilizar una lámpara Philips SOFTONE softwhite E27 100 W 230 V T55. Sólo estas lámparas proporcionan la intensidad de la luz correcta.
 • Page 42 Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.
 • Page 43 Pulse el botón de la radio después de haber apagado la alarma para comprobar si funciona. Si no funciona, póngase en contacto con el Servicio Philips de Atención al Cliente de su país. La radio no funciona. Es posible que la posición de la antena externa no sea correcta; cambie su posición.
 • Page 44 Problema Solución La alarma se activó Puede que haya desactivado la función de alarma pulsando el botón ayer, pero no lo ha “ALARM”. Ajuste la alarma para el día siguiente y apague el sonido y la hecho hoy. luz de la alarma del despertador pulsando el botón 3 (consulte el capítulo “Uso del aparato”).
 • Page 45: Suomi 5

  Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Philipsin Wake-up Light -herätysvalon avulla heräät helpommin. Lampun valoteho kasvaa asteittain määritettyyn tasoon asti 30 minuutin aikana ennen määritettyä herätysaikaa. Valo lisää energiahormonien tuotantoa ja valmistelee elimistöä heräämiseen todella luonnollisella tavalla. Sen ansiosta tunnet olosi energisemmäksi.
 • Page 46 Älä käytä laitetta yöunen lyhentämiseen. Laitteen tarkoitus on auttaa sinua heräämään helpommin. Se ei vähennä unen tarvetta. Käytä aina Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 -lamppua. Älä käytä energiansäästölamppuja. Laitteessa ei ole virtakytkintä. Laite irrotetaan sähköverkosta irrottamalla pistoke pistorasiasta.
 • Page 47 Tällä ei ole jatkossa haitallista vaikutusta laitteen turvalliselle toiminnalle. sähkömagneettiset kentät (EmF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.
 • Page 48 viimeisen 30 minuutin aikana ennen herätysaikaa. Äänenvoimakkuus lisääntyy hitaasti valitulle tasolle saakka 90 sekunnin aikana herätysajan jälkeen. Herätysajan asettaminen  Aseta herätys painamalla herätyspainiketta ( *).  (Kuva 9) Herätysaika alkaa vilkkua, ja herätysajan ylä- ja alapuolelle ilmestyvät nuolet (Kuva 10).  Aseta herätysaika %- ja ^-painikkeilla.  (Kuva 11)  Voit siirtää aikaa nopeammin painamalla painiketta kauemmin.  Vahvista herätysaika painamalla herätysaikapainiketta ( *) uudelleen.  (Kuva 9) Nuolet katoavat ja herätysaika lakkaa vilkkumasta. Huomautus: Jos et vahvista herätysaikaa, vilkkuminen lakkaa 10 sekunnin kuluttua. Tämä tarkoittaa, että herätysaika on asetettu. Äänen ja äänenvoimakkuuden asettaminen  Paina herätyspainiketta (Kuva 12) Herätyspainikkeen ympärillä oleva valorengas syttyy (Kuva 13).
 • Page 49 Herätyksen kytkentä ja sammutus Herätyspainikkeen ympärillä oleva valorengas palaa herätyksen ollessa käytössä. Valittuna herätysaikana herätysääni kuuluu ja lampun valoteho on valitulla tasolla.  Voit kytkeä valon ja herätysäänen pois käytöstä painamalla 3-painiketta.  (Kuva 19) Herätyspainikkeen ympärillä oleva valorengas palaa edelleen. Herätystoiminto on edelleen  käytössä: herätys tapahtuu valittuna aikana ja valitulla äänenvoimakkuudella ja valoteholla  seuraavana aamuna.  (Kuva 13)  Jos haluat kytkeä äänen pois käytöstä herätyksen aikana, paina # -painiketta.  (Kuva 20)  Jos haluat kytkeä lampun pois käytöstä herätyksen aikana, paina @&-painiketta.  (Kuva 21)  Jos haluat kytkeä herätystoiminnon kokonaan pois käytöstä, paina herätyspainiketta yhden tai  useamman kerran, kunnes näytössä ei näy äänikuvaketta ja herätyspainikkeen ympärillä oleva  valorengas sammuu. lisäaika  Voit herätyksen alettua kytkeä äänen pois käytöstä 9 minuutiksi painamalla Lisäajan ja näytön  kirkkauden säätö -painiketta (Kuva 22). Lamppu palaa edelleen valitulla valoteholla. 9 minuutin kuluttua herätysääni kuuluu automaattisesti uudelleen.
 • Page 50 Lamppu on laitteen ainoa vaihdettava osa. Lamppu on vaihdettava, kun se lakkaa palamasta tai kun valoteho heikkenee (katso myös kohta Tärkeää). Käytä aina Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 -lamppua. Valoteho on oikea vain näitä lamppuja käytettäessä.
 • Page 51 Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 31). takuu ja huolto Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.
 • Page 52 Pistorasiaan ei ehkä tule virtaa. Tarkista pistorasian virrantulo yhdistämällä siihen jokin toinen laite. Virtajohto on ehkä vahingoittunut. Jos virtajohto on vahingoittunut, se tulisi oman turvallisuutesi takia vaihdattaa Philips Kodinkoneiden valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella korjaajalla. Laite on saattanut ylikuumentua, jolloin ylikuumenemissuoja katkaisee virran.
 • Page 53 Ongelma Ratkaisu Olet saattanut asettaa äänen ja/tai valon liian alhaiselle tasolle. Aseta äänen ja/tai valon taso korkeammaksi. On saattanut sattua niin pitkä sähkökatkos, että varmistusjärjestelmä on lakannut toimimasta. Pitkän sähkökatkoksen jälkeen näytössä näkyy väärä kellonaika ja herätysaika on 00.00. Aseta oikea kellonaika (katso kohta Käyttöönotto) ja herätysaika (katso kohta Käyttö).
 • Page 54: Français

  Effets de l’Éveil lumière L’Éveil lumière de Philips permet de préparer tout en douceur votre corps au réveil pendant la dernière demi-heure de sommeil. Tôt le matin, nos yeux sont plus sensibles à la lumière que pendant la journée. Au cours de cette période, une lumière relativement faible et simulant un lever de soleil permet d’élever le niveau de cortisol peu de temps après le réveil.
 • Page 55 Cet appareil est conçu pour une tension secteur de 230 V et une fréquence de 50 Hz. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
 • Page 56 être réutilisé sans aucune difficulté. champs électromagnétiques (cEm) Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé...
 • Page 57 Remarque : lorsque vous réglez l’heure pour la première fois, vous devez appuyer sur le bouton de réglage de l’heure avant de pouvoir régler l’heure à nouveau. L’heure affichée commence à clignoter et des flèches s’affichent au-dessus et en dessous de l’heure pour indiquer que cette dernière peut être réglée.
 • Page 58  Si vous ne souhaitez pas définir de son, sélectionnez 0. réglage de l’intensité lumineuse  Faites tourner la molette de réglage de l’intensité lumineuse @ pour sélectionner le niveau  de lumière voulu.  (fig. 16) Le symbole @ s’affiche.  Conseil : Lors de la première utilisation, réglez l’intensité lumineuse sur 20. À votre réveil, vérifiez le niveau d’intensité lumineuse atteint en faisant tourner légèrement la molette correspondante @. Cette opération fait apparaître le niveau actuel d’intensité...
 • Page 59 Remarque : Vous ne pouvez utiliser la fonction de répétition que dans les 15 minutes qui suivent le déclenchement de l’alarme. Une fois ce délai dépassé, le bouton n’assure plus de fonction de répétition et sert uniquement à contrôler la luminosité de l’affichage. réglage de l’intensité...
 • Page 60 L’ampoule doit être remplacée lorsqu’elle ne s’allume plus ou n’atteint plus l’intensité habituelle (voir également le chapitre « Important »). Remplacez l’ampoule par une ampoule Philips 100 W E27 SOFTONE blanche 230 V T55. Cette ampoule est la seule qui puisse fournir l’intensité...
 • Page 61 Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale).
 • Page 62 Solution Si le cordon d’alimentation est peut-être endommagé. Si tel est le cas, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin d’éviter tout accident. L’appareil a peut-être subi une surchauffe et le système de protection contre les surchauffes l’a éteint.
 • Page 63 Problème Solution La radio émet des Le signal d’émission est peut-être trop faible. Recherchez un signal grésillements. adapté (voir le chapitre « Utilisation de l’appareil »). L’alarme s’est Vous avez peut-désactivé l’alarme en appuyant sur le bouton ALARM. déclenchée hier, mais Réglez l’alarme et, le lendemain, appuyez sur le bouton 3 pour couper pas aujourd’hui.
 • Page 64: Italiano

  è ancora buio. gli effetti della Wake-up light La Wake-up Light di Philips prepara gradualmente il vostro corpo al risveglio nella mezz’ora che precede l’orario di sveglia. Nelle prime ore del mattino gli occhi sono più sensibili alla luce rispetto a quando siete svegli.
 • Page 65 Non utilizzate questo apparecchio come metodo per ridurre le ore di sonno. Lo scopo di questo apparecchio è facilitare il risveglio e non riduce la necessità di sonno. Sostituite sempre la lampadina con una lampadina Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55. Non utilizzate una lampadina a risparmio energetico o una lampadina a risparmio energetico elettronica.
 • Page 66 (EmF) Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.
 • Page 67 Nota Dopo aver impostato l’ora per la prima volta, dovete premere il pulsante di impostazione dell’ora prima di poterla regolare nuovamente. L’ora sul display inizia a lampeggiare e appaiono delle frecce sopra e sotto l’ora per indicare che è possibile impostarla.  Una volta impostata l’ora corretta, premete il pulsante di impostazione dell’ora per ...
 • Page 68 Sul display appare @.  Consiglio Quando l’apparecchio viene utilizzato per la prima volta, l’intensità luminosa deve essere impostata su 20. Quando vi svegliate, controllate il livello di intensità luminosa raggiunto dall’apparecchio ruotando leggermente la manopola di regolazione della luce @. Questo fa sì che il livello corrente di intensità...
 • Page 69 regolazione dell’intensità luminosa durante la fase di risveglio  Ruotate la rotella di regolazione della luce @ per selezionare un’intensità luminosa maggiore  o minore.  (fig. 16) La luce si accende all’intensità selezionata per la parte restante della fase di risveglio. regolazione della luminosità del display  Premete il pulsante SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL per regolare la luminosità  del display (fig. 22). Premete nuovamente il pulsante per impostare un altro livello di luminosità. Sono disponibili tre livelli.
 • Page 70 L’apparecchio non contiene parti sostituibili dall’utente, ad eccezione della lampadina. La lampadina deve essere sostituita quando si brucia o quando la sua intensità diminuisce (vedere anche il capitolo “Importante”). Utilizzate lampadine Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55 poiché sono le uniche a fornire la giusta intensità luminosa.
 • Page 71 Per assistenza o informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero di telefono consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.
 • Page 72 Premete il pulsante della radio dopo avere spento la sveglia per controllare che funzioni. In caso negativo, rivolgetevi al Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese. La radio non funziona. L’antenna esterna potrebbe non essere stata posizionata correttamente.
 • Page 73 Problema Soluzione Potreste avere impostato il suono e/o la luce a un livello troppo basso. Impostateli a un livello più alto. Potrebbe essersi verificato un black out che è durato più a lungo della capacità del sistema di riserva. Dopo il black out, il display mostra un’ora errata e la sveglia è...
 • Page 74: Nederlands

  Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. Met de Philips Wake-up Light wordt u aangenamer wakker. De lichtintensiteit van de lamp neemt in de 30 minuten voor de ingestelde wektijd geleidelijk toe tot het ingestelde niveau. Het licht verhoogt de productie van energiehormonen en bereidt uw lichaam voor om op een heel natuurlijke m+anier wakker te worden.
 • Page 75 Het apparaat is geschikt voor een voltage van 230V en een frequentie van 50Hz. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
 • Page 76 Elektromagnetische velden (Emv) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
 • Page 77 Opmerking: Nadat u de tijd voor de eerste keer hebt ingesteld, dient u nogmaals op de knop voor tijdsinstelling te drukken voordat u de tijd opnieuw kunt wijzigen. De tijd op het display begint te knipperen en er verschijnen pijlen boven en onder de tijd om aan te geven dat de tijd kan worden ingesteld.
 • Page 78 Het lichtintensiteitsniveau instellen  Gebruik het lichtaanpassingswieltje @ om het lichtintensiteitsniveau in te stellen.  (fig. 16) @ verschijnt op het display.  Tip Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, stel dan de lichtintensiteit in op niveau 20. Controleer op het moment dat u wakker wordt welk lichtintensiteitsniveau het apparaat heeft bereikt door een beetje aan het lichtaanpassingswieltje @ te draaien. Als u dit doet, verschijnt het huidige lichtintensiteitsniveau op het display.
 • Page 79 Opmerking: U kunt de sluimerfunctie alleen gebruiken binnen 15 minuten nadat de wekker afgaat. Na die 15 minuten werkt de knop niet meer als sluimerknop, maar alleen nog als knop voor de instelling van de helderheid van het display. De lichtintensiteit aanpassen tijdens de wekfase  Draai aan het lichtaanpassingswieltje @ om een hogere of lagere lichtintensiteit te ...
 • Page 80 De lamp dient te worden vervangen wanneer deze niet meer brandt of wanneer de lichtsterkte afneemt (zie ook hoofdstuk ‘Belangrijk’). U dient de lamp te vervangen door een Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55-lamp. Alleen deze lamp biedt de juiste lichtintensiteit.
 • Page 81 (fig. 31). garantie en service Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.nl), of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad).
 • Page 82 Druk op de RADIO-knop nadat u het alarm hebt uitgeschakeld om te zien of de radio werkt. Als deze nog steeds niet werkt, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. De radio werkt niet.
 • Page 83 Probleem Oplossing De wekfunctie trad Misschien hebt u de wekfunctie uitgeschakeld door op de ALARM-knop gisteren wel in te drukken. Stel de wekker in voor de volgende dag en schakel de werking, maar vandaag volgende dag het wekgeluid en het weklicht uit door op de knop 3 te niet.
 • Page 84: Norsk

  Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Det er mer behagelig å våkne til Philips Wake-up Light. Lysintensiteten til lampen øker gradvis til det angitte nivået 30 minutter før angitt vekketid.
 • Page 85 Apparatet passer til en nettspenning på 230 V og en frekvens på 50 Hz. Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
 • Page 86 Elektromagnetiske felt (EmF) Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å...
 • Page 87 Bruke apparatet stille inn alarmen Når du stiller inn alarmen, velger du lysintensitetsnivå, lydtype og lydnivå. Alarmen er stilt inn når lysringen rundt ALARM-knappen lyser. Lysintensiteten øker sakte til valgt nivå i løpet av de siste 30 minuttene før den innstilte alarmtiden. Lyden øker sakte i løpet av 90 sekunder til valgt nivå etter den innstilte alarmtiden.
 • Page 88  Trykk på QUICK CHECK-knappen (rask kontroll) en gang til for å stanse testen (fig. 17). Lysringen rundt QUICK CHECK-knappen (rask kontroll) slukkes. Merk: Apparatet fortsetter å kjøre den økende vekkealarmtesten til du trykker på QUICK CHECK- knappen (rask kontroll) igjen. slå alarmen på eller av Lysringen rundt ALARM-knappen lyser når alarmen er på. Til angitt tid spilles vekkelyden og lampen har nådd valgt lysintensitetsnivå.
 • Page 89 leselampe  Trykk på @&-knappen for å slå lampen av eller på.  (fig. 21)  Vri lysjusteringshjulet @ opp eller ned for å øke eller senke lysintensitetsnivået.  (fig. 16) Indikatoren for lysnivå på skjermen @ viser lysintensitetsnivået (00 til 20).  (fig. 23) Tips: Vi anbefaler at du stiller inn lysintensiteten på 20 (maksimumsnivå) når du skal lese. Hvis dette lysnivået ikke er sterkt nok, bruker du en ekstra lampe. Merk: Lysintensitetsnivået du velger, angis automatisk som lysintensitetsnivået for alarmen. Hvis det er nødvendig, må du stille lysintensitetsnivået tilbake til vekkenivå.
 • Page 90 Lampen må byttes ut når den slutter å lyse eller når den lyser dårligere (se også avsnittet Viktig). Du må bytte ut lampen med en Philips 100 W E27 SOFTONE hvit 230 V T55-lampe. Det er bare denne lampen som gir riktig lysintensitet.
 • Page 91 Feilsøking Dette avsnittet oppsummerer de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke klarer å løse problemet med informasjonen nedenfor, kan du ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor. Problem Løsning Apparatet virker ikke. Kanskje du ikke har satt støpselet riktig inn i stikkontakten. Sett støpselet riktig inn i stikkontakten.
 • Page 92 Problem Løsning Radioen virker ikke. Kanskje den eksterne antennen ikke er riktig plassert. Endre plasseringen på den eksterne antennen. Radioen lager en Kanskje kringkastingssignalet er svakt. Søk etter riktig signal (se avsnittet sprakelyd. Bruke apparatet). Alarmen gikk av i går. Kanskje du slo av alarmfunksjonen ved å...
 • Page 93: Português

  Parabéns pela sua compra e bem-vindo(a) à Philips! Para poder beneficiar de todas as vantagens da assistência Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome. A Wake-up Light Philips ajuda-o a acordar de forma mais agradável. A intensidade da luz aumenta gradualmente até...
 • Page 94 O aparelho adequa-se a uma voltagem eléctrica de 230 V e a uma frequência de 50 Hz. Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
 • Page 95 Electromagnéticos — EmF (Electro magnetic Fields) Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções presentes no manual do utilizador, o aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas actualmente disponíveis.
 • Page 96  Depois de ter acertado a hora, prima o botão ‘set time (acertar hora)’ para confirmar a  hora (fig. 8). A hora no visor deixa de estar intermitente e as setas desaparecem. Nota: Se não confirmar a hora, a intermitência pára e as setas desaparecem após 10 segundos. Isto indica que a hora foi acertada. O aparelho está agora pronto para ser utilizado. utilizar o aparelho acertar o alarme Ao acertar o alarme, escolhe o nível de intensidade da luz, o tipo de som e o nível de som.
 • Page 97 Sugestão: Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, defina a intensidade da luz para 20. Assim que acordar, verifique qual a intensidade da luz que o aparelho atingiu, rodando suavemente a roda de selecção superior @. Ao fazer isto, o nível actual da intensidade da luz do alarme aparece no visor. Defina a intensidade da luz do alarme para esse nível para o dia seguinte.
 • Page 98 A lâmpada acende na intensidade seleccionada durante o resto da fase de despertar. regular a luminosidade do visor  Prima o botão SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL para regular a luminosidade do  visor (fig. 22). Prima novamente o botão para definir a luminosidade noutro nível. Existem três níveis. Nota: Este botão não pode ser utilizado para regular a luminosidade do visor quando o alarme dispara e durante o snooze.
 • Page 99 (fig. 31). garantia e assistência Se necessitar de reparações, informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Assistência ao Consumidor local (pode encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência no seu...
 • Page 100 Talvez haja uma falha de energia. Verifique se há corrente ligando outro aparelho. Talvez o fio de alimentação esteja estragado. Se o fio estiver estragado, deve ser substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado pela Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
 • Page 101 Prima o botão do rádio depois de ter desligado o alarme para verificar se o rádio funciona. Se não funcionar, contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país. O rádio não funciona. Talvez a antena externa não esteja posicionada correctamente. Altere a posição da antena externa.
 • Page 102 Problema Solução Pode ter acordado demasiado tarde porque o aparelho está colocado a um nível mais baixo do que a sua cabeça. Certifique-se de que o aparelho está colocado a uma altura à qual a luz não seja bloqueada pela cama, pelo edredão ou pela almofada.
 • Page 103: Русский

  Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте Ваше изделие на www.philips.com/welcome. Будильник Philips Wake-up Light помогает пробудиться более приятным образом. За 30 минут до времени пробуждения яркость светильника постепенно увеличивается до установленного уровня. Cвет повышает выработку гормонов энергии и способствует естественному...
 • Page 104 Прибор предназначен для работы от электросети с напряжением 230 В частотой 50 Гц. В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом...
 • Page 105 Не используйте прибор как средство для сокращения продолжительности сна. Прибор предназначен для более мягкого пробуждения. Прибор не сокращает потребность в сне. Для замены используйте лампы Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55. Не используйте энергосберегающих ламп или ламп с электронной системой...
 • Page 106 Примечание. Если после подключения прибора к электросети дисплей не загорается, нажмите кнопку сброса внизу прибора. установка часов  Для установки часов используйте кнопки ^ и % .   Для ускорения перестановки значения времени вперед или назад удерживайте кнопки. Примечание. После того как Вы в первый раз установили часы, повторная корректировка времени потребует предварительного нажатия кнопки установки времени. На дисплее начнет мигать...
 • Page 107  Если Вы хотите выбрать другой звук для Вашего пробуждения, еще раз нажмите на  кнопку ALARM. Если Вы нашли звук, который Вас устраивает, не нажимайте больше на  кнопку ALARM (Рис. 12). Через 3 секунды символ выбранного звука перестанет мигать; это будет  подтверждением сделанного выбора. Будильник установлен и он будет работать до тех пор, пока Вы не отключите его  функцию. Когда Вы это сделаете, символ звука исчезнет с дисплея и вместе с ним -  светящееся кольцо вокруг кнопки ALARM. См. также раздел “Включение или  выключение будильника”.  Прокрутите колесико громкости $ для регулировки уровня звука.  (Рис. 14) На дисплее отобразится $ .  (Рис. 15)  Если Вы не хотите никаких звуков при пробуждении, выберите уровень 0. установка яркости света  Для установки яркости света @ воспользуйтесь колесиком регулировки  яркости.  (Рис. 16) На дисплее отобразится @ .  Совет. При первом использовании прибора установите уровень яркости на значение 20. Во время пробуждения, легким поворотом колесика-регулятора определите уровень яркости светильника. При этом значение текущего уровня яркости отобразится на дисплее. Установите...
 • Page 108  Если Вы хотите отключить все функции будильника, нажмите кнопку ALARM один раз  или столько раз, сколько необходимо, чтобы с экрана исчезли символ звука и подсветка  вокруг кнопки ALARM. Функция продления  Нажмите кнопку SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL для того, чтобы  отключить звук на 9 минут после того, как прозвучит сигнал (Рис. 22). Лампа продолжит светиться с выбранным значением яркости. По прошествии 9 минут сигнал пробуждения автоматически возобновится.  Для того, чтобы приглушить свет, дольше удерживайте кнопку SNOOZE/SCREEN  BRIGHTNESS CONTROL. Примечание. Вы можете сделать этого лишь однажды. После того, как Вы отпустите кнопку, она опять будет функционировать как кнопка SCREEN BRIGHTNESS CONTROL. Примечание.
 • Page 109 Совет. Мы рекомендуем Вам установить для чтения уровень 20 (максимальный). Если этот уровень оказался недостаточным, включите дополнительную лампу. Примечание. Выбранный уровень яркости автоматически становится также и уровнем яркости для сигнала пробуждения. Если это необходимо, не забудьте вернуть уровень яркости лампы во время пробуждения  на прежнее значение! Радио  Для включения радио нажмите на кнопку RADIO (Рис. 24). Над ней появится светящееся кольцо (Рис. 25).  Для выбора частоты вашей любимой станции воспользуйтесь кнопками % и ^ .  (Рис. 26) Вы можете выбрать станции FM. Примечание.
 • Page 110 За исключением лампы прибор не содержит деталей, нуждающихся в обслуживании. Лампа нуждается в замене, когда она прекращает светить, или когда ее уровень яркости понижается (см. также главу “Внимание”). Для замены нужны лампы Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55. Только они обеспечивают необходимую яркость освещения.
 • Page 111 сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, замена должна производится только в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации. Возможно, прибор перегрелся и отключился в результате того, что...
 • Page 112 радиоприемник может быть неисправен. Нажмите на кнопку радио после выключения будильника для проверки его работы. Если радио не работает, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips вашей страны. Радио не работает. Возможно, внешняя антенна не установлена должным образом. Измените положение внешней антенны.
 • Page 113 Проблема Способы решения Кнопка SNOOZE не Функцию отложенного сигнала можно использовать только в работает. интервале 15 минут со времени старта сигнала будильника. По прошествии этих 15 минут кнопка перестает функционировать в качестве SNOOZE, за ней сохраняется лишь функция SCREEN BRIGHTNESS CONTROL.
 • Page 114: Svenska

  Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. Med Philips Wake-up Light vaknar du behagligare. Lampans ljusintensitet ökar gradvis till vald nivå...
 • Page 115 Apparaten passar för nätspänningen 230 V och frekvensen 50 Hz. Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor. Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller...
 • Page 116 Elektromagnetiska fält (EmF) Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
 • Page 117 använda apparaten ställa in larmet När du ställer in alarmet väljer du ljusintensitetsnivå, ljudtyp och ljudnivå. Alarmet är inställt när ljusringen runt ALARM-knappen lyser. Ljusintensiteten ökar långsamt till inställd nivå under de sista 30 minuterna innan den inställda alarmtiden. Ljudet ökar långsamt under 90 sekunder till vald nivå efter den inställda alarmtiden.
 • Page 118  Tryck på knappen QUICK CHECK igen så avbryts testet (Bild 17). Ljusringen runt knappen QUICK CHECK slocknar. Obs! Snabbtestet av väckningsalarmet fortsätter tills du trycker på knappen QUICK CHECK igen. slå på och stänga av alarmet Ljusringen runt ALARM-knappen lyser när alarmet är påslaget. Vid den inställda tidpunkten spelas väckningsljudet upp och lampan har nått vald ljusintensitetsnivå.  Tryck på knappen 3 om du vill stänga av ljuset och väckningsljudet.  (Bild 19) Ljusringen runt ALARM-knappen fortsätter att lysa. Alarmfunktionen är fortfarande aktiv och ...
 • Page 119 När du trycker på knappen 3 igen tänds endast lampan. Obs! När alarmfunktionen är aktiverad påverkas inte alarminställningarna om du trycker på knappen läslampa  Tryck på knappen @& när du vill tända och släcka lampan.  (Bild 21)  Vrid ljusjusteringsratten @ uppåt eller nedåt om du vill öka eller minska ljusintensitetsnivån.  ( Bild 16) I ljusnivåindikeringen i teckenfönstret @ visas ljusintensitetsnivån (00 till 20).  (Bild 23) Tips: Vi rekommenderar att du ställer in ljusintensiteten på 20 (maximal nivå) om du ska läsa. Om ljuset inte är tillräckligt starkt kan du tända en extra lampa.
 • Page 120 Lampan måste bytas ut när den slutar lysa, eller när skenet minskar i styrka (se även kapitlet ‘Viktigt’). Du måste byta ut lampan mot en annan av typen Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55. Endast den här lampan ger rätt ljusintensitet.
 • Page 121 Apparatens nätsladd kan vara skadad. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade servicecenter eller likvärdigt kvalificerade personer för att undvika att fara uppstår. Apparaten kan ha överhettats och stängts av av överhettningsskyddet. Ta bort orsaken till överhettningen (t.ex.
 • Page 122 Om du har valt radion som alarmljud kan det hända att radion är trasig. Tryck på radioknappen efter att du har stängt av alarmet för att kontrollera om radion fungerar. Om den inte gör det kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land.
 • Page 123: Türkçe

  Giriş Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten tam faydalanmak için lütfen ürününüzü şu adreste kaydettirin: www.philips.com/welcome. Philips Uyandırma Işığı, daha keyifli uyanmanıza yardımcı olur. Lambanın ışık yoğunluğu ayarlanan uyanma zamanından 30 dakika önce artmaya başlar. Işık, enerji hormonlarının üretimini artırır ve vücudunuzu doğal bir biçimde uyanmaya hazırlar.
 • Page 124 Bu cihazı uyku sürenizi kısaltmak amacıyla kullanmayın. Bu cihazın amacı daha kolay uyanmanıza yardımcı olmaktır. Uyku ihtiyacınızı azaltmaz. Lambayı her zaman bir Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55 lamba ile değiştirin. Asla enerji tasarruflu veya elektronik enerji tasarruflu lambalar kullanmayın.
 • Page 125 Bu durumun, bir sonraki kullanımında cihazın güvenli çalışması üzerinde olumsuz veya zararlı bir etkisi bulunmamaktadır. Elektromanyetik alanlar (EmF) Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla uyumludur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
 • Page 126 Cihazın kullanımı Alarmın ayarlanması Alarmı ayarladığınızda, ışık yoğunluğu seviyesini, çalmasını istediğiniz ses türünü ve ses seviyesini seçersiniz. Alarm, ALARM düğmesinin etrafındaki ışık halkası yanarken ayarlanır. Işık yoğunluğu, ayarlanan alarm zamanından önceki 30 dakika boyunca yavaş yavaş artarak seçilen seviyeye gelir. Ses, ayarlanan alarm zamanından sonraki 90 saniye boyunca yavaş...
 • Page 127  Testi durdurmak için QUICK CHECK düğmesine tekrar basın (Şek. 17). QUICK CHECK düğmesinin etrafındaki ışık halkası söner. Not: QUICK CHECK düğmesine tekrar basılana kadar cihaz, hızlandırılmış uyandırma alarmı testini uygulamaya devam eder. Alarmın açılması ve kapatılması Alarm açıldığında, ALARM düğmesinin etrafındaki ışık halkası yanar. Ayarlanan saatte, uyandırma sesi çalınır ve lamba, seçilen ışık yoğunluğu seviyesine ulaşır.  Işığı ve uyandırma sesini kapatmak için 3 düğmesine basın.  (Şek. 19) ALARM düğmesinin etrafındaki ışık halkası yanmaya devam eder. Alarm fonksiyonu hala ...
 • Page 128  Okuma lambasını ve/veya radyoyu açtığınızda, okuma lambasını ve/veya radyoyu kapatmak için  3 düğmesine basın.  3 düğmesine tekrar bastığınızda, sadece ışık yanar. Not: Alarm fonksiyonu etkinken 3 düğmesine basmak, alarm ayarlarını etkilemez. Okuma lambası  Lambayı açmak veya kapamak için @& düğmesine basın.  (Şek. 21)  Işık yoğunluğu seviyesini ayarlamak için, döner ışık ayarlama düğmesini @ yukarıya veya aşağıya  doğru çevirin.  (Şek. 16) Ekran üzerindeki ışık seviyesi göstergesi @, ışık yoğunluğu seviyesini (00 - 20)  gösterir.  (Şek. 23) İpucu: Okuma için ışık yoğunluğunu 20 (maksimum seviye) değerine ayarlamanızı öneririz. Bu ışık seviyesi yeterince güçlü...
 • Page 129 Cihaz, lamba haricinde servis yapılabilir parça içermemektedir. Lamba artık yanmadığında veya ışık çıkışı azaldığında değiştirilmelidir (ayrıca bkz. ‘Önemli’ bölümü). Lambayı, bir Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55 lamba ile değiştirmelisiniz. Sadece bu lamba doğru ışık yoğunluğu sağlar. Lambanın değiştirilmesi  Cihazı prizden çıkartın.
 • Page 130 Elektrik arızası olabilir. Elektriğin çalışıp çalışmadığını, başka bir cihaz bağlayarak kontrol edin. Elektrik kablosu hasarlı olabilir. Eğer kablo hasarlı ise, tehlikeyi önlemek için Philips yetkili servislerinde veya benzer ölçüde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir. Cihaz aşırı ısınmış ve aşırı ısınma koruması cihazı kapatmış olabilir. Aşırı...
 • Page 131 Sorun Çözüm Alarm sesi olarak radyoyu seçtiyseniz, radyo arızalı olabilir. Radyonun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için, alarmı kapattıktan sonra radyo düğmesine basın. Çalışmazsa, ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmetleri Merkeziyle iletişim kurun. Radyo çalışmıyor. Harici anten doğru konumlandırılmamış olabilir. Harici antenin konumunu değiştirin.
 • Page 136 4222.002.7151.1...

This manual is also suitable for:

Hf3463