Philips HF3475/01 User Manual page 65

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement

Probleem
Het apparaat werkt
goed, maar de lamp
werkt niet meer.
Het apparaat wordt
tijdens gebruik warm.
Het apparaat reageert
niet wanneer ik
verschillende functies
probeer in te stellen.
De lamp gaat niet aan
wanneer de
wekfunctie in werking
treedt.
De lamp gaat niet
direct aan wanneer ik
deze inschakel.
Ik hoor het wekgeluid
niet wanneer de
wekfunctie in werking
treedt.
De radio werkt niet.
Ik hoor kraakgeluiden
op de radio.
De wekfunctie trad
gisteren wel in
werking, maar vandaag
niet.
Oplossing
Mogelijk heeft de lamp het einde van zijn levensduur bereikt. De lamp
heeft een verwachte levensduur van meer dan 7 jaar. De levensduur
hangt af van het gebruik van het apparaat. Bij intensief gebruik gaat de
lamp mogelijk minder dan 7 jaar mee. De lamp is niet vervangbaar. Als
de lamp kapot gaat, neem dan contact op met het Philips Consumer
Care Centre in uw land.
Dit is normaal, want het apparaat wordt verwarmd door het licht van de
lamp.
Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in.
Als u de stekker binnen 15 minuten weer in het stopcontact steekt,
onthoudt het apparaat de ingestelde wekinstellingen. Als u de stekker
daarna weer in het stopcontact steekt, wordt het apparaat gereset naar
de standaard fabrieksinstellingen.
U hebt het lichtintensiteitsniveau mogelijk te laag ingesteld. Verhoog het
lichtintensiteitsniveau.
U hebt de wekfunctie mogelijk uitgeschakeld door de bedieningshendel
in de bovenste stand te zetten. Om de wekfunctie in te schakelen, zet u
de bedieningshendel in de middelste stand.
Mogelijk is het apparaat defect. Neem contact op met het Philips
Consumer Care Centre in uw land.
Het duurt ongeveer 1 seconde voordat de lamp aangaat. Dit is normaal.
De lamp moet opwarmen.
Mogelijk hebt u het geluidsniveau te laag ingesteld. Raadpleeg 'Radio/
volume' om een hoger geluidsniveau in te stellen.
U hebt de wekfunctie mogelijk uitgeschakeld door de bedieningshendel
in de bovenste stand te zetten.
Als u de radio hebt geselecteerd als wekgeluid, is de radio mogelijk
defect. Schakel de radio in nadat u de wekfunctie hebt uitgeschakeld om
te zien of de radio werkt. Als deze nog steeds niet werkt, neem dan
contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land.
De radio is mogelijk defect. Neem contact op met het Philips Consumer
Care Centre in uw land.
Het uitzendsignaal is mogelijk zwak. Draai aan het middelste
selectiewieltje (SET) om de frequentie aan te passen en/of wijzig de
ligging van de antenne.
U hebt de wekfunctie mogelijk uitgeschakeld door de bedieningshendel
in de bovenste stand te zetten.
nEDErlanDs
65

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476