Download Print this page

Philips HF3475/01 User Manual page 16

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement

Dansk
16
Tip: Når du bruger apparatet for første gang, skal du indstille lysintensitetsniveauet til 20. Det øjeblik, du
vågner op, skal du kontrollere det lysintensitetsniveau, som apparatet har nået, ved at dreje let på den
øverste drejeknap. Når du gør dette, vises det aktuelle lysintensitetsniveau for alarmen på displayet.
Indstil alarmens lysintensitetsniveau til dette niveau for næste dag.

Når du vil slukke for lampen, skal du trykke på drejeknappen igen.
menufunktioner for den midterste drejeknap (sEt)
Nedenfor finder du en beskrivelse af alle funktioner, der kan angives i menuen. Disse funktioner vises
i menuen i følgende rækkefølge:
-
Klokkeslæt
-
Vækketidspunkt
-
Vækkelyd
Sleep-timer Du kan bruge sleep-timeren, hvis du ønsker, at radioen og/eller lampen skal være tændt
-
i et tidsrum (mellem 15 minutter og 2 timer), før du lægger dig til at sove. Du kan slukke for sleep-
timeren igen ved at indstille sleep-timer-perioden til 00:00 eller ved at slukke for radioen og/eller
lampen.
Displaylysstyrke Du kan vælge en displaylysstyrke mellem 1 og 4.
-
Du kan betjene funktionsdrejeknapperne på følgende måde:
1
Tryk på den midterste drejeknap (SET) for at åbne menuen.

Drej på den midterste drejeknap (SET) for at vælge en funktion.

Tryk på den midterste drejeknap (SET) for at åbne denne funktion.

Drej på den midterste drejeknap (SET) for at vælge en indstilling.
5
Tryk på den midterste drejeknap (SET) for at bekræfte denne indstilling.
radio/lydstyrke
1
Du tænder for radioen ved at trykke på den nederste drejeknap. (fig. 11)

Du vælger den ønskede radiofrekvens ved at dreje på den midterste drejeknap (SET) (fig. 12).
Tip: Hvis du vil søge efter radiofrekvenser automatisk, skal du trykke på den midterste drejeknap (SET),
og holde den nede i ca. 2 sekunder.

Du slukker for radioen ved at trykke på den nederste drejeknap igen.
lydstyrke
1
Drej på den nederste drejeknap for at vælge den ønskede lydstyrke .
Du kan vælge et lydstyrkeniveau på mellem 1 og 20.
Bemærk: Den valgte lydstyrke indstilles også automatisk som alarmens lydstyrke.
indstilling af alarmen
Når du indstiller alarmen, skal du vælge et vækketidspunkt og den type lyd, du vil vågne op til.
Alarmen er aktiv, når alarmsymbolet kan ses på displayet. Lysintensiteten stiger langsomt til det valgte
niveau i løbet af de sidste 30 minutter før det indstillede vækketidspunkt. Lydstyrken øges langsomt i
90 sekunder til det valgte niveau efter det indstillede vækketidspunkt.
Bemærk: Du kan indstille lysintensiteten eller alarmlydstyrken ved at dreje på hhv. den øverste eller
nederste drejeknap. Hvis du ikke vil vækkes til lampen eller en lyd, skal du vælge en lille lysintensitet eller
et lydstyrkeniveau på 0. Se af afsnittene "Brug af lampen" og "Radio/lydstyrke".
1
Tryk aktiveringsknappen ned til den midterste position for at tænde for alarmen. (fig. 13)
Timeangivelsen blinker (fig. 14).
,

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476