Download Print this page

Philips HF3475/01 User Manual page 73

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement

Problem
Jeg hører ingen
alarmlyd når alarmen
går.
Radioen virker ikke.
Radioen lager en
sprakelyd.
Alarmen gikk av i går.
Hvorfor gikk den ikke
av i dag?
Lyset vekker meg for
tidlig / for sent.
Lampen blinker.
Løsning
Kanskje du stilte inn lydnivået for lavt. Se avsnittet Radio/volum for å
stille inn et høyere lydnivå.
Kanskje du slo av alarmfunksjonen ved å stille inn kontrollspaken på
øverste posisjon.
Hvis du valgte radioen som alarmlyd, kan radioen være defekt. Trykk på
radioknappen etter at du har slått av alarmen for å kontrollere om
radioen virker. Hvis den ikke virker, kontakter du nærmeste
forbrukerstøtte fra Philips.
Radioen kan være defekt. Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte der du
bor.
Kanskje kringkastingssignalet er svakt. Vri på hjulet for midterste valg
(SET) for å justere frekvensen og/eller endre antennens posisjon.
Kanskje du slo av alarmfunksjonen ved å stille kontrollspaken på øverste
posisjon.
Kanskje du har stilt inn lydnivået og/eller lysintensitetsnivået for lavt. Still
inn et høyere lyd- og/eller lysintensitetsnivå.
Det kan skyldes et strømbrudd som varte i over15 minutter. Hvis det er
tilfelle, tilbakestilles apparatet til standard fabrikkinnstillinger. Kontroller
alarminnstillingene (se avsnittet Bruke apparatet).
Kanskje lysintensitetsnivået du har stilt inn, ikke er riktig for deg. Prøv et
lavere lysintensitetsnivå hvis du våkner for tidlig, eller et høyere
lysintensitetsnivå hvis du våkner for sent. Hvis lysintensitetsnivå 20 er for
lavt, bør apparatet flyttes nærmere sengen.
Kanskje du våknet for sent fordi apparatet er plassert lavere enn hodet
ditt. Forsikre deg om at apparatet er plassert i en slik høyde at lyset ikke
blokkeres av sengen, dynen eller puten. Pass på at apparatet ikke er
plassert for langt vekk.
Kanskje det har vært et strømbrudd. Lampen blinker ofte etter et
strømbrudd.
Kanskje apparatet ikke er beregnet for spenningen det er koblet til.
Kontroller at spenningen som er angitt på apparatet, tilsvarer den lokale
nettspenningen.
norsk
7

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476