Download Print this page

Philips HF3475/01 User Manual page 63

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement

De wekfunctie instellen
Als u de wekfunctie instelt, kiest u een wektijd en het type geluid waarmee u wilt worden gewekt.
De wekfunctie is ingesteld wanneer het weksymbool zichtbaar is op het display. De lichtintensiteit
neemt langzaam toe tot het gekozen niveau tijdens de laatste 30 minuten voor de ingestelde
wektijd. Het geluid neemt na de wektijd gedurende 90 seconden langzaam toe tot het gekozen
niveau.
Opmerking: U kunt de lichtintensiteit of het wekvolume instellen door respectievelijk aan het bovenste of
het onderste selectiewieltje te draaien. Als u niet gewekt wilt worden met de lamp of met een geluid, kies
dan een lichtintensiteit of volumeniveau van 0. Zie 'De lamp gebruiken' en 'Radio/volume'.
1
Duw de bedieningshendel naar beneden tot de middelste stand om de wekfunctie in te
schakelen. (fig. 13)
De uuraanduiding knippert (fig. 14).
,
Volg de stappen  tot en met 5 om de tijd aan te passen. Als de wektijd juist is, wacht dan
,
enkele seconden.

Draai aan de middelste selectieknop (SET) om het uur te kiezen.
Opmerking: U kunt dit alleen doen wanneer de uuraanduiding knippert. Als dit niet het geval is, duw dan
de bedieningshendel omhoog en vervolgens weer naar beneden om naar de wektijdmodus gaan. U kunt
de wektijd ook instellen in het menu (zie 'Menufuncties van het middelste selectiewieltje (SET)'
hierboven).

Druk op het middelste selectiewieltje (SET) om te bevestigen.
De minutenaanduiding begint te knipperen (fig. 15).
,

Draai aan het middelste selectiewieltje (SET) om de minuten te kiezen.
5
Druk op het middelste selectiewieltje (SET) om te bevestigen of wacht enkele seconden.
Het apparaat verlaat het menu en het display toont de kloktijd.
,
De wektijd is nu ingesteld.
De wekfunctie uitschakelen
Om de wekfunctie uit te schakelen, duwt u de bedieningshendel omhoog naar de bovenste stand.
Het wekgeluid instellen
Zie 'Menufuncties van het middelste selectiewieltje (SET)' hierboven.
U kunt een van de volgende geluiden kiezen:
-
Radio (fig. 16)
-
Vogels (fig. 17)
-
Piepje (fig. 18)
-
Afrikaanse jungle (fig. 19)
-
Windgong (fig. 20)
sluimeren
1
Duw de bedieningshendel omlaag naar de onderste stand wanneer het wekgeluid afgespeeld
wordt. (fig. 21)
De lamp blijft branden op het gekozen intensiteitsniveau, maar het wekgeluid stopt. Na 9
,
minuten wordt het wekgeluid automatisch opnieuw afgespeeld.
Opmerking: De sluimertijd van 9 minuten staat vast; de tijdsduur kan niet worden aangepast.
Opmerking: Als u de bedieningshendel met te veel kracht naar beneden duwt, kan deze naar de 'uit'-
stand terugspringen.
nEDErlanDs
6

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476