Philips HF3475/01 User Manual page 92

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement

svEnska
9
Obs! Observera att om du inte vrider på ratten under 5 sekunder när menyn (SET) är öppen stängs
menyn automatiskt och klocktiden visas igen.
Du kan använda rattarna för funktionsval på följande sätt:
1
Tryck på en av rattarna för funktionsval så aktiveras valläget (Bild 5).

Vrid samma funktionsvalsratt uppåt och/eller nedåt för att välja en inställning (Bild 6).
Obs! Du kan också vrida det övre hjulet (ljusintensitetshjulet) och det nedre hjulet (volymhjulet) uppåt
och nedåt för att välja en inställning utan att trycka på hjulet först.

Tryck på samma funktionsvalsratt igen för att bekräfta den valda inställningen.
Före första användningen
1
Placera apparaten 0–50 cm från huvudet, t.ex. på nattduksbordet (Bild 7).

Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
Timangivelsen i teckenfönstret börjar blinka för att visa att du har ställt in klocktiden (Bild 8).
,
ställa klockan
1
Välj timtid genom att vrida valratten i mitten (SET) uppåt och/eller nedåt.
Obs! Du kan endast göra detta när klockinställningsmenyn är öppen och när timangivelsen blinkar. Om
så inte är fallet trycker du på valratten i mitten (SET) två gånger. Klockinställningsmenyn är nu öppen.

Bekräfta genom att trycka på valratten i mitten (SET).
Minutangivelsen börjar blinka (Bild 9).
,

Välj minuttid genom att vrida valratten i mitten (SET) uppåt och/eller nedåt.

Bekräfta genom att trycka på valratten i mitten (SET).
Menyn stängs och i teckenfönstret visas den inställda klocktiden.
,
Apparaten är nu klar att använda.
Obs! Varje gång du tar ut kontakten ur vägguttaget i mer än 15 minuter måste du ställa in klocktiden
igen på det sätt som beskrivs ovan. Om du vill ändra den inställda klocktiden när kontakten fortfarande
sitter i vägguttaget läser du avsnittet Menyfunktioner för valratten i mitten (SET) i kapitlet Använda
apparaten.
använda apparaten
använda lampan
Du kan använda apparaten som sänglampa.
1
Slå på lampan genom att trycka på den övre valratten (1). Välj sedan den ljusintensitetsnivå du
föredrar genom att vrida på ratten (). (Bild 10)
Du kan välja en ljusintensitet mellan 1 och 20.
Obs! Det tar ca 1 sekund för lampan att slås på. Det är normalt, lampan måste värmas upp.
Obs! Ljusintensiteten som du har valt är automatiskt inställd som ljusintensitetsnivå även för larmet.
Tips: När du använder apparaten första gången ställer du in ljusintensiteten på 20. När du vaknar
kontrollerar du vilken ljusintensitet apparaten har uppnått genom att vrida lite på den övre valratten. När
du gör det visas den aktuella ljusintensitetsnivån för larmet i teckenfönstret. Ställ in ljusintensiteten för
larmet på den nivån för nästa dag.

När du vill stänga av lampan trycker du på valratten igen.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476